Välkommen till Arboretum Norr!

Välkommen till Arboretets dag lördag den 23 augusti! Klicka för mer information.

OBS!, sidan är fortfarande i beta-version och under utveckling. Det betyder att en del funktioner ännu är oprövade och kanske inte fungerar som de skall på alla datorer. Både text och bilder kommer också att uppdateras inom kort!

Ordet Arboretum kan härledas från latinets arbor, som betyder träd. Förenklat kan man säga att ett arboretum är som en botanisk trädgård med endast träd och buskar. I byn baggböle ca. 10km från Umeå centrum, finner du Sveriges nordligaste (av större storlek) arboretum. Arboretet är naturskönt beläget i en sydsluttning utmed Umeåälven, alldeles invid Baggböleforsen, och omfattar ca. 14ha. De första planteringarna gjordes i början av 1980-talet och idag finns mer än 1700 planterade träd och buskar fördelade från ca. 280 olika arter eller former av arter. Arboretet i baggböle drivs helt utan vinstintresse av stiftelsen Arboretum Norr.

Arboretum Norr

Arboretet breder ut sig längs en drygt kilometerlång sträcka utmed Umeåälven på bäggesidor om Baggböle herrgård. Rent geografiskt är växtplatsen belägen i odlingszon 5, nära gränsen till 6, men sydsluttningen och närheten till älven, gör odlingsläget mycket gynnsamt. Baggböle herrgård var under senare delen av 1800-talet centrum i en av norra Sveriges största sågverksindustrier. Idag herrgården i privat ägo och kan erbjuda förstklassig resturang och konferensanläggning. Ovanför herrgården finns parkeringsplatser och detta är den väg de flesta besökarna anländer till arboretet. Man kan också nå arboretet till fots eller per cykel längs den cykelstig som löper tvärs genom arboretet.

Stiftelsen Arboretum Norr

Stiftelsen Arboretum Norr bildades i mitten av 1970-talet genom ett samarbetet mellan Umeå kommun, Sveriges lanbruksuniversitet och Umeå universitet. Tre huvudmål för verksamheten kan urskiljas i stadgarna:

  • Att insamla kunskap om olika träd och buskars hårdighet och tillväxt i syfte att ta fram intressanta arter, varieteter och sorter som kan nyttjas i norrländsk odling.
  • Att sprida dendrologisk kunskap till studenter och allmänheten (dendrologi = läran om träd och buskar).
  • Att anlägga och driva ett intressant och besökvärt arboretum i Baggböle utanför Umeå.

Verksamheten finanserias genom bidrag från Umeå kommun och andra norrlandskommuner men också genom bidrag från näringsliv och privata givare i regionen. Bidrag till verksamheten mottages tacksamt på stiftelsens bankgiro 5167 - 1451.

Guidning i arboretet i Baggböle kan erbjudas mot avgift. Kontakta gärna föreståndaren Johnny Schimmel.

Aktuell information och nyheter hittar du på facebook