Kalender 2017

21 april, fredag – 23 april, söndag: Arboretum Norr på Nolia Trädgårdsmässa 

Vi är på trädgårdsmässan för att informera så att fler skall upptäcka vilken fantastisk resurs Arboretum Norr är. På fredagen kl 11.30 FÖRELÄSER Johnny Schimmel och visar bilder från våra arboreta. I VÅR MONTER säljer vi bl.a. boken Arboretet i Baggböle – en av världens nordligaste trädsamlingar, för mässpriset 140 kr och varenda krona utom momsen går tillbaka till skötseln av arboretet. Vi säljer också prenumerationer och lösnummer av tidskriften Trädgård Norr och vår vänförening är på plats och berättar om sin verksamhet.
Läs mer (facebook-event)

20 maj, Lördag:  Arboretum Norr deltar i  FASCINERANDE VÄXTERS DAG

Vi deltar i Umeå universitets och SLU:s firande av Fascinerande växters dag.
Firandet här i Umeå går av stapeln den 20/5 (medan den officiella, internationella dagen är 18 maj), på Bildmuséet (sliperiet). Vi är på plats med en monter och under dagen håller vi ett par guidade turer i den närbelägna residensparken. Mer information kommer senare.   

21 maj, Söndag:  Gökotta / Fågelmorgon i Arboretet i Baggböle

Vi uppmärksammar den Biologiska mångfaldens dag (22/4) med två guidade turer i den biologiska mångfaldens tecken. Denna morgon, söndagen den 21/5 kl 8.00, kör vi en guidad tur där vi framförallt riktar in oss på den rika mångfald av fåglar som arboretum Norr kan erbjuda. Under sakkunnig ledning vandrar vi runt och lyssnar tillsammans. Arboretet i Baggböle med start från herrgården kl 8.00.
     
Läs mer (facebook-event)

22 maj, Måndag: En guidad tur i den biologiska mångfaldens tecken

Vi uppmärksammar att det är den Biologiska mångfaldens dag  med en guidad tur i den biologiska mångfaldens tecken. Arboretets föreståndare Johnny Schimmel, som också är ekolog och hängiven naturvårdare, visar och berättar hur vi i vårt huvudarboretum i Baggböle arbetar för att bevara och helst också öka den biologiska mångfalden. Arboretet i Baggböle med start från herrgården kl 18.00
      Läs mer (facebook-event)

27 maj, Lördag – Allmänhetens arbetsdag / VÅRPREMIÄR / med gratis guidning

OBS! PÅ GRUND AV ATT VÄDERPROGNOSERNA NU SAMSTÄMMIGT UTLOVAR MYCKET KRAFTIGT REGN PÅ LÖRDAGEN, STÄLLER VI IN ARBETSDAGEN. FÖR GRATIS GUIDNING SE NÄSTKOMMANDE EVENT (6/6).

Vårpremiär! – Välkommen till vår arbetsdag för allmänheten, lördagen den 27:e maj. Vi umgås, planterar, städar, rensar, pysslar o.s.v. Det finns arbetsmoment för allas förutsättningar. Dagen börjar kl 09:00 för dom som är intresserade av en gratis guidning. 10:00 sätter arbetsdagen igång, sen jobbar vi till ca 12:00 då vi pausar för en fikarast. Efter det jobbar vi på till 14:00 då kör vi avslutning med utdelning och utlottning av växter. ALLA SOM ARBETAR FÅR EN VÄXT MED SIG HEM! Medtag endast oömma kläder, vi håller med redskap och fika. Kom hela familjen; barn & hundar, gamla & unga – alla är välkomna! Ingen föranmälan krävs men det underlättar vänföreningens planering för fika o.s.v. Anmälan kan göras antingen i detta facebook-event (länk kommer senare) eller till arboretum.norr@slu.se

6 juni, Tisdag – Sällskapet Trädgårdsamatörernas Årsmöte 

Kl 12-15 på tisdagen hålls Trädgårdsamatörernas dag i Arboretum Norr, Baggböle. Vi får en guidad tur i arboretet, information ges om trädgårdsamatörerna samt växtförsäljning och fika.
Övre Norrlandskretsen – Sällskapet Trädgårdsamatörerna

23 september, Lördag – Höststädning i Baggbölearboretet 

Höststädning! – Välkommen till vår arbetsdag för allmänheten, lördagen den 23:e sep. Mer information om detta event kommer senare.