Arboretum Norrs Vänner är en fristående förening som ger intresserade möjlighet att bidra till och stödja utvecklingen av Arboretum Norr som är en 16 hektar stor skogsträdgård i Baggböle väster om Umeå. I arboretet finns mer än 2700 exotiska träd och buskar fördelat på ca 400 taxa planterade.

Som medlem i Arboretum Norrs vänner får du möjlighet att delta i exkursioner och arbetsdagar i arboretet. Du får också möjlighet att ta del av arboretets exklusiva växtmaterial. Läs mer om hur du blir medlem.

Resning av en makedonisk tall (Pinus peuce) i Europa-delen på vårens arbetsdag 2016. Foto: Jan Wretthén

Kalender

Årsmöte

27 februari 2019 - 19:00

Det är nu snart dags för årsmöte  och vi hoppas att så många som möjligt kan komma.

Plats: SLU Skogsmarksgränd, Norra ingången  Tid. Ons 27/2 kl. 19:00 .

Efter årsmötet kommer Sören Källgren att berätta och visa bilder från Berlins botaniska trädgård. Föreningen bjuder också på fika.

Varmt välkomna  // Styrelsen

Studieresa 2019 England

18 maj 2019 - 17:30

INTRESSEFÖRFRÅGAN TILL MEDLEMMAR  I ARBORETUM NORRS VÄNNER GÄLLANDE STUDIERESA VÅREN 2019.

Bakgrund: Arboretum Norrs Vänner fick tidigare en förfrågan från den nationella föreningen för ” Dendrologi och Parkvård” om en gemensam studieresa till England.

Förplanering har skett och sker och det har beslutats att studieresan sker 15-18 maj 2019. Samling är på angiven ej ännu bestämd plats i London efter lunch den 15 maj då studieresan tar sin början.

Innan eller efter studieresan planerar självklart medlemmar fritt resetid i exempelvis London.

 

Resa: Tanken är att medlemmar reser på egen planering och bekostnad till London tur och retur samt bokar en möjligen två hotellnätter/övernattning i London. Mer detaljer om detta senare. Därtill kommer vi att troligen övernatta en natt i sydvästra England nära besöksmål.

Resan utanför London kommer möjligen att ske med hyrd buss vilket är effektivt ur flera aspekter.

Föreningen för Dendrologi och Parkvård deltar med minst 10 medlemmar. Antalet medlemmar som bereds studiereseplats från Arboretum Norr bestäms senare men är ca 5-10.

Resmål: Kew Gardens London, ev Hampton Court park, ev Hyde Park(Kensington Park), Hilliers Garden, New Forest(Lyndhurst) och  ev Bedgebury.

Kostnader för deltagare: Är i dagsläget inte fastställt.

Resa till och från England samt övernattningskostnader bekostas av  deltagande medlemmar. Pris för övernattning på gemensamt hotell under resa till sydvästra England meddelas senare.

Arboretum Norrs Vänner betalar inträden samt sponsrar bussresa mm.

Bussresa beräknas kosta ca 1000-1500 kr per person.

Arboretum Norrs Vänner står också för motsvarande en middag samt en lunch.

Anmälningsavgift till resan som betalas senare(när klartecken för deltagande getts) är ca 1200 kr / person.

(Kostnader för resor/inträden, gemensamma måltider mm beräknas till maximalt ca 3000 kr / person betalas av ANV)

Intresseanmälan: Skickas till    tommy.nilsson@carlslid.se senast Torsdagen den 20 december. OBS intressenamälan är inte bindande eller förpliktigande på något sätt OBS

 

Med vänlig hälsning: Arboretum Norrs Vänners Styrelse gm Sören Källgren

(Önskas mer upplysningar kontakta Sören Källgren  / 070-3399441)

Se hela kalendern →

Nyheter

Studieresan 2017

Skrivet av arboretumnorr den 10 september 2017

En vacker septembermorgon styrde 3 bilar mot Örnsköldsvik och parkerade så småningom nere vid hamnen i staden. Där möttes vi upp av Örnsköldsvik stadsträdgårdsmästare Tommy Westin som hälsade oss välkomna och inledde stadspromenaden mot Badhusparken.

Äldre nyheter →