Arboretum Norrs Vänner är en fristående förening som ger intresserade möjlighet att bidra till och stödja utvecklingen av Arboretum Norr som är en 16 hektar stor skogsträdgård i Baggböle väster om Umeå. I arboretet finns mer än 2700 exotiska träd och buskar fördelat på ca 400 taxa planterade.

Som medlem i Arboretum Norrs vänner får du möjlighet att delta i exkursioner och arbetsdagar i arboretet. Du får också möjlighet att ta del av arboretets exklusiva växtmaterial. Läs mer om hur du blir medlem.

Resning av en makedonisk tall (Pinus peuce) i Europa-delen på vårens arbetsdag 2016. Foto: Jan Wretthén

Kalender

Studieresa 2019 England

18 maj 2019 - 17:30

Gemensam Studieresa för Arboretum Norrs Vänner(ANV) och Föreningen för Dendrologi och Parkvård till England

15-18 maj 2019

Sören Källgren och Per Jönsson från Föreningen från Dendrologi och Parkvård reser i mitten på mars till London mm för att rekognosera besöksmål samt planera tidsåtgång mm. Samt även en del praktiska omständigheter förstås. Efter denna förberedelseresa bestäms samlingsplatser, mer exakta tidsangivelser och fakta runt besöksmål mm.

Mer information här!

Se hela kalendern →

Nyheter

Studieresa 2019 England

Skrivet av arboretumnorr den 17 januari 2019

Resplan för gemensam Studieresa för Arboretum Norrs Vänner(ANV) och Föreningen för Dendrologi och Parkvård till England 15-18 maj 2019. Deltagare: Bokar och står ekonomiskt för sin egen resa till och från London(hotell samt resor inom

Studieresa 2018

Skrivet av arboretumnorr den 4 september 2018

Årets resmål blir Arboretum Drafle i Örnsköldsvik.

Studieresan 2017

Skrivet av arboretumnorr den 10 september 2017

En vacker septembermorgon styrde 3 bilar mot Örnsköldsvik och parkerade så småningom nere vid hamnen i staden. Där möttes vi upp av Örnsköldsvik stadsträdgårdsmästare Tommy Westin som hälsade oss välkomna och inledde stadspromenaden mot Badhusparken.

Äldre nyheter →