Arboretum Norrs Vänner är en fristående förening som ger intresserade möjlighet att bidra till och stödja utvecklingen av Arboretum Norr som är en 16 hektar stor skogsträdgård i Baggböle väster om Umeå. I arboretet finns mer än 2700 exotiska träd och buskar fördelat på ca 400 taxa planterade.

Som medlem i Arboretum Norrs vänner får du möjlighet att delta i exkursioner och arbetsdagar i arboretet. Du får också möjlighet att ta del av arboretets exklusiva växtmaterial. Läs mer om hur du blir medlem.

Resning av en makedonisk tall (Pinus peuce) i Europa-delen på vårens arbetsdag 2016. Foto: Jan Wretthén

Kalender

Vedsvampar på lövträd – Guidning i Arboretum Norr

24 augusti 2019 - 10:00

I Arboretum Norr jobbar vi ständigt för att värna om den biologiska mångfalden inte bara av träd utan i alla dess former. Till exempel genom att skapa stora mängder substrat (t.ex. högstubbar och liggande död ved) för bl.a. vedsvampar och insekter. För detta arbete och för att informera om nyttan med död ved i våra skogar har vi också fått ekonomiskt stöd av Naturvårdsverket genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) och som ett led i detta inbjuder vi nu till VEDSVAMPSEXKURSION.

Under ledning av den mycket kunniga Gudrun Norstedt vandrar vi runt i arboretet och lär oss om de vedsvampar som vi hittar. Vi kommer framförallt att koncentrera oss på lövträdens svampar.

Lokala Naturvårdens Dag i Arboretum Norr

31 augusti 2019 - 14:00

En vandring i arboretet i Baggböle där vi diskuterar
den biologiska mångfalden

Guidning i Arboretet med fokus på biologisk mångfald och dess betydelse. Stiftelsen Arboretum Norr har erhållit stöd från Natur­vårds­verket i form av ett LONA bidrag (Lokal Naturvårdsinsats). I samband med Naturvårdsverket satsning; Lokala naturvårdens dag vill vi därför visa upp hur vi jobbar med naturvård och detta projekt.

Arboretets föreståndare Johnny Schimmel, som också är ekolog och hängiven naturvårdare, visar och berättar hur vi i vårt huvud­arboretum i Baggböle arbetar för att bevara och helst också öka den biologiska mångfalden.

Att skapa en naturskog i ett rekreationsområde som tar mot tiotusentals besökare årligen är en utmaning, och hur vi tacklar det problemet är grunden för vår diskussion. Förhoppningsvis kan vi under vår vandring också få se våra arborister i arbete med att skapa högstubbar och död ved.

1-2 timmars vandring i Arboretet i Baggböle med
start från herrgården kl 14.00.   VÄLKOMNA!

Se hela kalendern →

Nyheter

Studieresa 2019 England

Skrivet av arboretumnorr den 17 januari 2019

Resplan för gemensam Studieresa för Arboretum Norrs Vänner(ANV) och Föreningen för Dendrologi och Parkvård till England 15-18 maj 2019. Deltagare: Bokar och står ekonomiskt för sin egen resa till och från London(hotell samt resor inom

Studieresa 2018

Skrivet av arboretumnorr den 4 september 2018

Årets resmål blir Arboretum Drafle i Örnsköldsvik.

Studieresan 2017

Skrivet av arboretumnorr den 10 september 2017

En vacker septembermorgon styrde 3 bilar mot Örnsköldsvik och parkerade så småningom nere vid hamnen i staden. Där möttes vi upp av Örnsköldsvik stadsträdgårdsmästare Tommy Westin som hälsade oss välkomna och inledde stadspromenaden mot Badhusparken.

Äldre nyheter →