Kalender

18 maj: Studieresa 2019 England

Datum: 18 maj 2019 - 17:30

INTRESSEFÖRFRÅGAN TILL MEDLEMMAR  I ARBORETUM NORRS VÄNNER GÄLLANDE STUDIERESA VÅREN 2019.

Bakgrund: Arboretum Norrs Vänner fick tidigare en förfrågan från den nationella föreningen för ” Dendrologi och Parkvård” om en gemensam studieresa till England.

Förplanering har skett och sker och det har beslutats att studieresan sker 15-18 maj 2019. Samling är på angiven ej ännu bestämd plats i London efter lunch den 15 maj då studieresan tar sin början.

Innan eller efter studieresan planerar självklart medlemmar fritt resetid i exempelvis London.

 

Resa: Tanken är att medlemmar reser på egen planering och bekostnad till London tur och retur samt bokar en möjligen två hotellnätter/övernattning i London. Mer detaljer om detta senare. Därtill kommer vi att troligen övernatta en natt i sydvästra England nära besöksmål.

Resan utanför London kommer möjligen att ske med hyrd buss vilket är effektivt ur flera aspekter.

Föreningen för Dendrologi och Parkvård deltar med minst 10 medlemmar. Antalet medlemmar som bereds studiereseplats från Arboretum Norr bestäms senare men är ca 5-10.

Resmål: Kew Gardens London, ev Hampton Court park, ev Hyde Park(Kensington Park), Hilliers Garden, New Forest(Lyndhurst) och  ev Bedgebury.

Kostnader för deltagare: Är i dagsläget inte fastställt.

Resa till och från England samt övernattningskostnader bekostas av  deltagande medlemmar. Pris för övernattning på gemensamt hotell under resa till sydvästra England meddelas senare.

Arboretum Norrs Vänner betalar inträden samt sponsrar bussresa mm.

Bussresa beräknas kosta ca 1000-1500 kr per person.

Arboretum Norrs Vänner står också för motsvarande en middag samt en lunch.

Anmälningsavgift till resan som betalas senare(när klartecken för deltagande getts) är ca 1200 kr / person.

(Kostnader för resor/inträden, gemensamma måltider mm beräknas till maximalt ca 3000 kr / person betalas av ANV)

Intresseanmälan: Skickas till    tommy.nilsson@carlslid.se senast Torsdagen den 20 december. OBS intressenamälan är inte bindande eller förpliktigande på något sätt OBS

 

Med vänlig hälsning: Arboretum Norrs Vänners Styrelse gm Sören Källgren

(Önskas mer upplysningar kontakta Sören Källgren  / 070-3399441)