Studieresor

Varje år försöker vi i föreningen att anordna en studieresa till andra arboreta eller botanisk trädgårdar, det gäller såväl inom landet som utomlands. Senaste resan gjordes 2018 och då var destinationen Arboretum Drafle i Härnösand, man kan läsa mer om den resan nedanför tillsammans med tidigare års resor.

Studieresa 2019 – England

15-18 maj blir årets studieresa till England.
Läs mer här.

Tidigare studieresor

2014 års studieresa till Riga i Lettland