Bryggan

Just nedanför trappen från Herrgården, ramar gamla murar från kraftverksepoken in en samling träd och buskar. Denna speciella plats i arboretet gavs namnet “Bryggan”  av vår grundare Carl Gustav Thøgersen. De stora näverhäggarna (Prunus maackii) med sina guldglänsande stammar är kanske det mest iögonfallande här. Dom var bland dom första träden som planerades i arboretet för ca 30 år sedan och har idag en imponerande höjd på ca 20 meter. Efter framgångarna i Arboret­um Norr är det numera ett av de allra van­ligaste exotiska trädslagen i Umeå, arten är fullt härdig åtminstone till zon 7. Faktum är att trädet trivs bättre i det kallare klimatet i norr än vad det gör i södra Sverige. Här blommar den ofta rikligt och sätter frukt, något som vanligen uteblir söderut.  I arboretet i Baggböle är vi nu inne på en andra generation av detta snabb­växande träd­slag – den här gången är det massor av själv­för­yngrade exemplar som kommer, både i Kvarn­ängen och det närbelägna Östasien.

Patrik Olsson_ny

 

Den storblommiga poppiusrosen (Rosa pimpinellifolia ‘Grandiflora’), med ursprung i Evert Nilssons Arboretum I Ås, Jämtland, som står alldeles till vänster om informationsskylten är magnifik och blommar rikligt under sommaren. Praktspirean från Arvidsjaur (Spiraea japonica ‘Norrbotten’) är mycket användbar då den blommar rikligt på årsskotten med praktfulla rosa blommor. Den klarar sig bra i zon 7. Det kanske största prydnadsvärdet har nog ändå de två spärrtrybuskarrna (Lonicera morrowi ‘Nor’), som är dekorativa dels under blomningen men framförallt när blommorna avlöses av stora mängder klarröda bär. En mycket vacker art från Japan som hitintills uppvisat tillfredsställande härdighet. Sorten har valts ut i Norge.

Ett aOLYMPUS DIGITAL CAMERAnnat guldkorn är den flikbladiga lönnen (Acer platanoides ‘Lorbergii’) som inte har några problem att överleva här. Den har utvecklats till en starkt förgrenad buske huvudsakligen beroende på att den under flera säsonger skjutit en andra omgång skott under sensommaren vilka sällan eller aldrig hinner förvedas och invintra.