Arboretets fåglar

Platsen är sedan länge känd bland Umeås fågelskådare som en mycket bra fågellokal, under åren 2000-2015 har inte mindre än 118 olika fågelarter observerats i området (lista på dom finns här nertill). På våren kan man här höra de flesta av de sångare som brukar gästa Umeåtrakten. Bland hackspettarna häckar större och mindre hackspett samt spillkråka i eller i anslutning till arboretet. På höstarna ser man ofta havsörnar som patrullerar längs älven i jakt på fiskar som blivit innestängda när älvfåran töms.

Vi på Arboretum Norr har fått hjälp av den otroligt fågelkunnige Lars Edenius på SLU i Umeå att utvärdera en lista med fåglar som vi har fått från artportalen. Han har gett arterna en beteckning som anger dess förekomst. Förutom detta har Lars även gett oss tillgång till ljudinspelningar av fågelsång för hela 58 av arterna, som dessutom är inspelade i arboretet! Stort tack Lars!

Klicka här för att komma vidare till inspelningarna.

Förkortningar:
H = Häckar i eller i nära anslutning till arboretet
h = Häckar i omgivningarna
T = Tillfällig

# Art Förekomst Ljudinspelning
1 Backsvala h
2 Bergfink H X
3 Björktrast H X
4 Blåmes H X
5 Bofink H X
6 Buskskvätta h
7 Busksångare T
8 Domherre H X
9 Drillsnäppa H X
10 Dubbeltrast h X
11 Duvhök h
12 Dvärgbeckasin T
13 Dvärgmås T
14 Fiskgjuse h X
15 Fiskmås h
16 Fisktärna H
17 Forsärla h X
18 Gluttsnäppa T
19 Gransångare H X
20 Grå flugsnappare H X
21 Gråsiska T X
22 Gråspett H X
23 Gråtrut h
24 Gräsand H
25 Grönbena T
26 Grönfink H X
27 Grönsiska H X
28 Grönsångare H X
29 Gulsparv H X
30 Gulärla h X
31 Gärdsmyg H X
32 Gök H
33 Göktyta H X
34 Havstrut T
35 Havsörn T
36 Hornuggla h
37 Hussvala H X
38 Härmsångare H X
39 Järnsparv H X
40 Järpe H X
41 Kaja H X
42 Kanadagås T
43 Knipa H
44 Koltrast H X
45 Korp h X
46 Kricka h X
47 Kråka H X
48 Kungsfågel H X
49 Kungsörn T
50 Kärrsångare T
51 Ladusvala H X
52 Lundsångare T
53 Lövsångare H X
54 Mindre flugsnappare T X
55 Mindre hackspett H X
56 Mindre korsnäbb h
57 Morkulla H
58 Näktergal T
59 Nötkråka h X
60 Nötväcka H X
61 Ormvråk h
62 Ortolansparv T
63 Pilfink H X
64 Pärluggla h
65 Ringduva H X
66 Ringtrast T X
67 Rosenfink H X
68 Rödhake H X
69 Rödstjärt H X
70 Rödvingetrast H X
71 Sidensvans T X
72 Silltrut T
73 Silvertärna h
74 Skata H
75 Skogsduva T
76 Skogssnäppa h
77 Skrattmås h X
78 Småskrake H
79 Sparvhök H
80 Sparvuggla
81 Spillkråka H X
82 Stare H X
83 Stenfalk T
84 Stenknäck H X
85 Stenskvätta h
86 Stjärtmes H X
87 Storskarv
88 Storskrake H X
89 Storspov h X
90 Strömstare T
91 Större hackspett H X
92 Större korsnäbb h
93 Svarthakedopping T
94 Svarthätta H X
95 Svartmes H X
96 Svartvit flugsnappare H X
97 Sånglärka h X
98 Sångsvan T X
99 Sädesärla H
100 Sädgås T
101 Sävsparv H X
102 Sävsångare T
103 Talgoxe H X
104 Taltrast H X
105 Tornfalk h
106 Tornseglare h
107 Trana T X
108 Tretåig hackspett h
109 Trädgårdssångare H X
110 Trädkrypare H X
111 Trädpiplärka H
112 Törnsångare H X
113 Varfågel T
114 Videsparv T
115 Vigg T
116 Vinterhämpling T
117 Ängspiplärka h
118 Ärtsångare H X