Siberian Larch

Sibiriska lärkarSibirisk lärk fanns tidigare i de nu nedlagda försöksplanteringarna på Röbäcksdalen. Där stod 10 st tätt planterade 30-åriga lärkar, Larix sibirica, härstammande från centrala Sibirien, i höjder mellan 15 och 18 m. Trots att företaget kändes ytterst osäkert grävde vi upp tre av dessa och fraktade dem till arboretet i Baggböle under spektakulära former 2011.

Nu ett par år senare lever de fortfarande, men än är det nog för tidigt att andas ut. Av tidigare erfarenheter vet vi att det är svårare att lyckas med flytt av barrträd än av lövträd och vi hoppas att den lövfällande lärken skall vara mer som ett lövträd vad gäller detta. I det vilda etableras lärkar ofta efter skogsbrand. Därför har vi även planterat lärk på ett hygge som är tänkt att efterlikna ett brandfält, med stora mängder döda träd och död ved, i närheten av de stora hitflyttade lärkarna. Tillväxten är god. På två vegetationssäsonger har lärkplantorna mer än fördubblat sin storlek.