Western North America

Västra nordamerika

Alldeles när man passerat spången mellan Östra och Västra Nordamerika står till höger om stigen en samling vitgranar (Picea glauca). Proveniensen är från Kenai-halvön i Alaska på 60:e breddgraden. Allmäntillståndet är gott och tillväxten god. Till vänster om dessa står ett bestånd av sitkagran (Picea sitchensis) som just på Kenai-halvön växer tillsammans med vitgran. De bildar där en naturlig hybrid, Picea × lutzii, som ofta används i skogsbruket bl.a på de Brittiska öarna. Både sitkagran och hybriden är vindtåliga och motsktåndskraftiga mot salt. Något som i övrigt är ovanligt hos släktet.

Svartgran (Picea mariana) är i Baggböle representerade med tre olika provenienser vilka samtliga utvecklas bra. De högsta exemplaren är idag nära 10 meter. I sitt hemområde kan träden bli upp till 30 meter höga och över 200 år gamla. Arten bildar nordlig skogsgräns tvärs över hela den nordamerikanska kontinenten. Där växter den i stor utsträckning på magra marker och myrar, till och med på tundran. Dessutom uppträder den som pionjärart på hyggen och brandfält. Likheterna med vår “svenska” tall (Pinus sylvestris) vad gäller strategi och växtplats är i flera fall slående.