Var kommer träden ifrån?

Dom allra flesta av våra träd och buskar är vildinsamlade runt om i världen. Den här kartan visar vars ett antal av våra träd har/hade sin moderplanta. Det träd som är insamlat längst norrut kommer från sträckan mellan Vittangi och Svappavaara som ligger öst om Kiruna, det är den sk suptallen (Pinus sylvestris ‘Ryyppö-Talli’). Det sydligaste är insamlat i östra Kina och det är sichuangranen (Picea asperata). Den står fortfarande och växer på sig i vår plantskola i väntan på plantering i Östasien delen.