Hazel Hill

I hasselbacken finns det förstås Hasselbuskar planterade (Corylus avellana). Två äldre ganska stora individer står närmast huvudleden medan yngre plantor från Ultuna och campus inne i Umeå står i backen ovanför. Förutom dessa buskar står ett ganska stort exemplar av parklind (Tilia × europaea) också på samma plats. Det är en hybrid, alltså en korsning mellan vanlig skogslind (Tilia cordata) och bohuslind (Tilia platyphyllos). Bohuslind är ett av Sveriges ovanligaste lövträd. Arboretets enda Fågelbär-träd (Prunus avium) står i anslutning till de andra växterna. Det är väl etablerat och har börjat skjuta rotskott som senare ska flyttas för att skapa en ny generation fågelbär.