Tre överaskningar på Campusarboretet

Ett arboretum är till för att visa upp mångfalden av träd som kan växa i området. I arboretet prövar man också ”främmande” trädarter för att undersöka om de framgångsrikt kan växa inom området. Precis detta kan ni se i Umeå på arboretet i Baggböle och på Campusarboretet inom universitetens campus. Det finns snart 500 arter/underarter att studera. Några arter är direkt oväntade bekantskaper så långt norrut. De överträffar alla förväntningar och överraskar betraktare, som ofta ställer frågan om hur det kan vara möjligt att de överlevt här. Låt oss ge några enstaka exempel på ”främmande” träd som ni, tillsammans med andra växtexperte, ansåg att de inte kunde växa i Umeå. Det är också träd som ni inte kan köpa i handelsträdgårdar. Men ni kan se träden i våra arboreta. Vi börjar med Campusarboretet. Nej, Vi kommer inte att berätta om magnoliorna som växer där, inte heller om päron eller äpplen, vi tar bara det som växer ovanligt bra.

Vi börjar med Vresalm (Ulmus laevus) som måste anses vara sällsynt. Den almarten växer i fuktig lerjord på mellersta Öland och som tillsammans med några betåndsexemplar i Tavastland i Finland utgör den nordligaste utposten av den naturliga utbredningen. Den finns i en relikt i Spanien, är mer vanlig i Frankrike och i öster ut till Uralbergen. Växer ofta på alluvial mark längs floderna och tål att bli vattendränkt. Vresalm har odlats i södra delar av Sverige och ibland förvildats. Man kan skilja den från de andra almarna i Sverige på att bladen är mjukhåriga och att sidonerverna inte är greniga. Almens blad är sandpapperssträva. Frukterna, nötterna, är 1 cm stora gentemot Alm (Ulmus glabra) och Lundalm (Ulmus minor) där de är 2 -2,5 cm. Som unga har de klena grenar men växer till ståtliga kupolformade träd med knöliga stammar. Vresalmen har rödaktiga, rödbruna, blomställningar innan lövsprickningen. Vid midsommar mognar fröna som kantade små nötter. Vresalmen står (hittills) emot almsjukan (Ophiostoma ulmi) som drabbat och utrotat stora delar av Europas almbestånd. Den växer oväntat bra på campusarboretet och är verkligen värt ett besök.

En annan trädart som vuxit synnerligen bra på Campusarboretet är Tamarack (Larix laricina). Den Nordamerikanska lärken är av Kanadensiskt ursprung och är utbredd från östra delen Yukon till New Founland. Det finns också i bestånd i USA, i Alaska och i Minnesota till de västra delarna av Virginia. Tamarack blir normalt ett litet träd på ca 20 m. Bladen, som ser ut som 2-3 cm stora barr kommer på kortskott i samlingar av ca 20-30 blad Färgen är ljus blå-grön och de blir vackert gula på hösten innan de faller av. Tamarack har ofta flagnande bark på stammen som har en svagt rosa ton. Tamaracker har de minsta kottar ni har sett på någon av lärkarna, mindre än 2 cm. Varför den växer så bra på Campus i Umeå är en olöst gåta. Bedöm själva och skicka in er gissning till Arboretum Norr eller Arboretum Norrs Vänner.

Jättethujan (Thuja plicata) på Campus är stor, störst i Umeå i alla fall. Ni bör själva kolla fakta på plats. Närmaste artfrände finns i Arboretum Drafle i Härnösand om vi har rätt. Om du känner till någon annan jättethuja så anmäl det gärna till någon på Arboretum Norr. Jättethujan hör till cypressväxterna som i regel inte trivs så långt norrut, de ska inte kunna klara vintrarna. I plantskolornas beskrivningar vill man inte framhålla T. plicata utan för fram andra” härdigare” sorter av thuja (exempelvis sorterna brabant och smaragd).Vi konstaterar bara att jättethujan på Campusarboretet växer så det knakar. Metaforen lyder så men är den att lita på?

Läs också gärna våra äldre Träd i Fokus texter.

Kalender

Årsmöte för Arboretum Norrs Vänner

27 februari 2024 - 18:00, plats: Folkets Hus

God fortsättning på året alla medlemmar!

Nu är det snart dags för Arboretum Norrs Vänner årsmöte den 27 februari. Vi håller till på Folkets Hus med start kl 18:00.

Michael Holmström, Driftområdeschef på Umeå Kommun, kommer närvara och prata om Umeås Parker och Trädgårdar.

Väl mött

Se hela kalendern →

Nyheter

Verksamhetsberättelse 2023

Skrivet av arboretumnorr den 12 februari 2024

Styrelsens sammansättning har varit enligt följande; Ordförande Jan-Erik Hällgren, Vice Ordförande Jörgen Hajek, Kassör Torsten Lindberg, Sekreterare Tommy Nilsson, Styrelseledamöter Per-Anders Lindgren, och Charlotta Erefur, Styrelsesuppleanter Ulfstand Wennström och Sari Lindvall- Östling. Årsmötet hölls den

Verksamhetsberättelse 2022

Skrivet av arboretumnorr den 15 mars 2023

Verksamhetsberättelse år 2022 Styrelsens sammansättning har varit enligt följande. Ordförande: Sören Källgren, Vice ordförande: Jan-Erik Hällgren, Kassör: Torsten Lindberg, Sekreterare: Tommy Nilsson, Styrelseledamot: Sonja Marklund, Styrelseledamot: Per-Anders Lindgren, Styrelseledamot: Sari Lindvall-Östling, Styrelsesuppleant: Jörgen Hajek, Styrelsesuppleant: Margita Sundell Revisorer: Håkan Gustavsson

Bildvisning från studieresor till England och Serbien

Skrivet av arboretumnorr den 4 november 2019

Välkommen till Bildvisning torsdag den 7e november. Sören Källgren (Ordförande i ANV) och Lars Dahlberg (Arboretum Norr) visar bilder och berättar om resan till England vi gjorde i samarbete med Föreningen för dendrologi och parkvård

Äldre nyheter →