Vårens aktivitetsdag i arboretet i Baggböle

Söndagen den 19e maj så anordnar vi tillsammans med Stiftelsen Arboretum Norr en aktivitetsdag i arboretet i Baggböle. Spara datumet! Läs mer i kalendern.

Lite om Plataner

Ni som varit i London, Paris och andra större städer har säker lagt märke till att Plataner (som i London kallas London Plane, Platanus x acerfolia) ofta används som alléträd och i parker. Plataner är populära eftersom de är tåliga och klarar av luftföroreningarna i städerna ganska  bra. Ordet Platan kommer från gammal grekiska (och betyder bred) och antyder att trädet är stort och brett. Det latinska namnet Platanus orientalis, tyder självklart på att arten härstammar från orienten, närmare bestämt västra Asien. I Sydeuropa är P. orientalis den absolut vanligaste arten av plataner. Om ni studerar Wikipedia eller i böcker om träd så anges det ofta att familjen Platanaceaes ursprung är 115 miljoner år gamla och att antalet arter idag är lågt, sex stycken. Det senare kommer vi diskutera nedan.

Plataner är stora träd som på norra halvklotet kan bli upp till 500 år gamla. De har hon och hanblommor  på samma träd, (1- 3-7 ståndare och pistiller) som syns som små ”bollar” och antalet blomhuvuden (bollar) används för artbestämningen. Efter pollineringen utvecklas honblomman till en 2- 4,5 cm stor lite taggigt klotliknade frukt som innehåller hundratals frön. Den lite taggiga frukten eller ”bollen”  är karaktäristisk för familjen. Ett annat mycket slående kännetecken är barken som flagnar i sjok (se nedan). Träden har djupare enkla 15-30 cm stora handliknade flikiga blad som påminner om lönnblad, faller gröna.

Nu, i krigstider, erinrar vi oss att kamouflage är viktigt för att fienden inte ska upptäcka oss. 1931 upptäckte den tyske generalen Johan G. Otto Schick ett utmärkt kamoflagemönster när han tittade på stammarna på planterade plataner. Han lät genast militären framställa kamouflage inspirerade av platanernas flagnande bark och olikmönstrade stammar. Ni har säkert sett sådana militära naturnära installationer.

London plane, P. acerfolia (dvs med blad som liknar lönnens) härstammar från en korsning mellan P. orientalis x P. occidentalis,(occidentalis betyder ”västlig”). Vi vet att John Tradescant  d.y.var den som utförde korsningen på 1600 talets slut  i Vauxhallträdgården i London. PS! Botanikern har Anerikaresa har det skrivits om och växter som tillhör båt- eller tremastarsläktet Tradescantius är säkert bekanta för många. (Dit hör krukväxterna Vandrande juden, Lustiga Lotta, Ulliga Ulla, Zebrablad  med fler men det är en annan historia).

Det finns också de som säger att P. acerifolia är samma art som P. x hispanica (Anton)Wild., dvs den som kommer från Spanien). Andrakallarden P. hybrida. Det finns också andra plataner och kultiverar av platankorsningar som är ”västliga”. Flera av dem anses härstamma från Mexico. Till exempel P. mexicana (Moric.), Mexican Plane eller Mexican sycamore på engelska. Det finns en annan art, P. lindeniana (M.Martens) som vissa forskare anser är synonym med P. mexicana medan några andra vill placera den som en egen art. För att ytterligare krångla till det anses P. oaxacana (Standl.) som finns i södra Mexico också vara synonym med  P. lindeniana. Tillundergruppen Platanus hörocksåden från Mexico härstammandeP. chiapensis, Chiapas Plane på engelska, P. palmeri (Kuntze) och P. gentryi (Nixon& JM Poole), Gentrys Plane,och från de östra delarna av landet  P. rzedowski (Nixon& J.M. Poole), Rzedowski´s Plane.

Som vanligt finns det viss språkförbistring och det amerikanerna kallar  California western sycamore är platanen, P. racemosa (Nutt). Namnet tyder på att denväxer med en dominerande stam. I New Mexico växer  Arizona sycamore dvs en platan som benämns P. wrightii (S.Watson). Som om det inte vore nog med språkförbistring så ställer DNA tekniken nya frågor. Både analyser av kloroplasternas DNA och kärnans DNA visar att i P. racemosa komplexet  ingår P. gentryi och P. wrigtii och de alla är mer besläktade med P. orientalis från Asien än med de från Mexico/Guatemala.

Det finns också en andra undergrupp bland platanerna och i den gruppen finns den enda art av plataner som inte fäller blad på vintern nämligen P.  kerrii (Gagnep.)  i underarten Castaneophyllum. Kerr´s Plane kommer från Laos och Vietnam. Botaniker placerar nu flera andra arter i denna undergrupp och vi får se vad det betyder i framtiden för antalet platanarter.

Finns det några plataner i Sverige? Mest känd är Stockholmsplatanen i Humlegården och mest pampig är den i de Badande Vännernas Trädgård i Visby. Båda träden är klonförökade P. hispanica. Alla experter har länge ansett att plataner inte kan överleva i det svenska klimatet. En av Sveriges nu mest kunniga och betrodda trädkännare Henrik Sjöman skriver i sin prisbelönta bok Träd i urbana landskap att den amerikanska platanen ej  anses härdig i Sverige. Men i Umeå och närmare bestämt i Baggböle finns en sensation. År 2020 planterade Arboretum Norrs föreståndare Johnny Schimmel och hans medarbetare Lars Dahlberg en Platanus occidentalis, alltså den Amerikanska platanen i Arboretum Norr. Den har hittills vuxit bra och trivs där än idag. Det är nu tre träd av denna art som planterats ut och vi hoppas på en bra fortsättning. Prövar man inte något nytt får man aldrig uppleva något nytt heller. Ni som besöker Arboretum Norr har chans att se sensationen. Välkomna!

Läs också gärna våra äldre Träd i Fokus texter.

Kalender

Kalendern är tom.

Se hela kalendern →

Nyheter

Verksamhetsberättelse 2023

Skrivet av arboretumnorr den 12 februari 2024

Styrelsens sammansättning har varit enligt följande; Ordförande Jan-Erik Hällgren, Vice Ordförande Jörgen Hajek, Kassör Torsten Lindberg, Sekreterare Tommy Nilsson, Styrelseledamöter Per-Anders Lindgren, och Charlotta Erefur, Styrelsesuppleanter Ulfstand Wennström och Sari Lindvall- Östling. Årsmötet hölls den

Verksamhetsberättelse 2022

Skrivet av arboretumnorr den 15 mars 2023

Verksamhetsberättelse år 2022 Styrelsens sammansättning har varit enligt följande. Ordförande: Sören Källgren, Vice ordförande: Jan-Erik Hällgren, Kassör: Torsten Lindberg, Sekreterare: Tommy Nilsson, Styrelseledamot: Sonja Marklund, Styrelseledamot: Per-Anders Lindgren, Styrelseledamot: Sari Lindvall-Östling, Styrelsesuppleant: Jörgen Hajek, Styrelsesuppleant: Margita Sundell Revisorer: Håkan Gustavsson

Bildvisning från studieresor till England och Serbien

Skrivet av arboretumnorr den 4 november 2019

Välkommen till Bildvisning torsdag den 7e november. Sören Källgren (Ordförande i ANV) och Lars Dahlberg (Arboretum Norr) visar bilder och berättar om resan till England vi gjorde i samarbete med Föreningen för dendrologi och parkvård

Äldre nyheter →