Arboretum Norrs Vänner är en fristående förening som ger intresserade möjlighet att bidra till och stödja utvecklingen av Arboretum Norr som är en 16 hektar stor skogsträdgård i Baggböle väster om Umeå. I arboretet finns mer än 3000 exotiska träd och buskar fördelat på ca 400 taxa planterade.

Som medlem i Arboretum Norrs vänner får du möjlighet att delta i exkursioner och arbetsdagar i arboretet. Du får också möjlighet att ta del av arboretets exklusiva växtmaterial. Läs mer om hur du blir medlem.

Kalender

Kalendern är tom.

Se hela kalendern →

Nyheter

Studieresa 2019 England

Skrivet av arboretumnorr den 17 januari 2019

Resplan för gemensam Studieresa för Arboretum Norrs Vänner(ANV) och Föreningen för Dendrologi och Parkvård till England 15-18 maj 2019. Deltagare: Bokar och står ekonomiskt för sin egen resa till och från London(hotell samt resor inom

Studieresa 2018

Skrivet av arboretumnorr den 4 september 2018

Årets resmål blir Arboretum Drafle i Örnsköldsvik.

Studieresan 2017

Skrivet av arboretumnorr den 10 september 2017

En vacker septembermorgon styrde 3 bilar mot Örnsköldsvik och parkerade så småningom nere vid hamnen i staden. Där möttes vi upp av Örnsköldsvik stadsträdgårdsmästare Tommy Westin som hälsade oss välkomna och inledde stadspromenaden mot Badhusparken.

Äldre nyheter →