The Ridge

KammenStigen längs den s.k. Kammen löper mellan riktigt grova tallar och granar och erbjuder några av arboretets allra vackraste utsikter, dels ut över älven med Silvergran (Abies alba) och högväxande enar i förgrunden, dels ned i områdets allra största och vildaste ravin. Ravinen kommer att lämnas till fri utveckling, som ett exempel på en mycket bördig nordsvensk biotop.

Auditoriet som ligger längst ner i backen och är inramat av flerhundraåriga tallar och grova aspar och är tänkt som en plats för föreläsningar och mindre uppträdanden. Platsen används också flitigt under guidningar.