Lokala Naturvårdens Dag i Arboretum Norr

Skrivet av arboretumnorr den 28 augusti 2019

En vandring i arboretet i Baggböle där vi diskuterar
den biologiska mångfalden

Guidning i Arboretet med fokus på biologisk mångfald och dess betydelse. Stiftelsen Arboretum Norr har erhållit stöd från Natur­vårds­verket i form av ett LONA bidrag (Lokal Naturvårdsinsats). I samband med Naturvårdsverket satsning; Lokala naturvårdens dag vill vi därför visa upp hur vi jobbar med naturvård och detta projekt.

Arboretets föreståndare Johnny Schimmel, som också är ekolog och hängiven naturvårdare, visar och berättar hur vi i vårt huvud­arboretum i Baggböle arbetar för att bevara och helst också öka den biologiska mångfalden.

Att skapa en naturskog i ett rekreationsområde som tar mot tiotusentals besökare årligen är en utmaning, och hur vi tacklar det problemet är grunden för vår diskussion. Förhoppningsvis kan vi under vår vandring också få se våra arborister i arbete med att skapa högstubbar och död ved.

1-2 timmars vandring i Arboretet i Baggböle med
start från herrgården kl 14.00.   VÄLKOMNA!