Nyhetsarkiv

Verksamhetsberättelse 2023

Skrivet av den 12 februari 2024

Styrelsens sammansättning har varit enligt följande; Ordförande Jan-Erik Hällgren, Vice Ordförande Jörgen Hajek, Kassör Torsten Lindberg, Sekreterare Tommy Nilsson, Styrelseledamöter Per-Anders Lindgren, och Charlotta Erefur, Styrelsesuppleanter Ulfstand Wennström och Sari Lindvall- Östling. Årsmötet hölls den

Verksamhetsberättelse 2022

Skrivet av den 15 mars 2023

Verksamhetsberättelse år 2022 Styrelsens sammansättning har varit enligt följande. Ordförande: Sören Källgren, Vice ordförande: Jan-Erik Hällgren, Kassör: Torsten Lindberg, Sekreterare: Tommy Nilsson, Styrelseledamot: Sonja Marklund, Styrelseledamot: Per-Anders Lindgren, Styrelseledamot: Sari Lindvall-Östling, Styrelsesuppleant: Jörgen Hajek, Styrelsesuppleant: Margita Sundell Revisorer: Håkan Gustavsson

Bildvisning från studieresor till England och Serbien

Skrivet av den 4 november 2019

Välkommen till Bildvisning torsdag den 7e november. Sören Källgren (Ordförande i ANV) och Lars Dahlberg (Arboretum Norr) visar bilder och berättar om resan till England vi gjorde i samarbete med Föreningen för dendrologi och parkvård

Höstens Arbetsdag i arboretet i Baggböle

Skrivet av den 18 september 2019

Lördagen den 3 oktober har vänföreningen i samarbete Stiftelsen Arboretum Norr arbetsdag i arboretet i Baggböle. Välkommen att göra en arbetsinsats för att göra arboretet i Baggböle ännu vackrare. Vi planterar, krattar, städar, pysslar och umgås

Grillkväll på Campusarboretet

Skrivet av den 17 september 2019

Arboretum Norrs Vänner bjuder in till grillkväll på campusarboretet. Detta evenemang riktar sig speciellt till studenter på SLU Arboretum Norr närvarar och berättar om Campusarboretet samt om arboretet i Baggböle. 18:00-19:30

Lokala Naturvårdens Dag i Arboretum Norr

Skrivet av den 28 augusti 2019

En vandring i arboretet i Baggböle där vi diskuterarden biologiska mångfalden Guidning i Arboretet med fokus på biologisk mångfald och dess betydelse. Stiftelsen Arboretum Norr har erhållit stöd från Natur­vårds­verket i form av ett LONA

Vedsvampar på lövträd – Guidning i Arboretum Norr

Skrivet av den 21 augusti 2019

I Arboretum Norr jobbar vi ständigt för att värna om den biologiska mångfalden inte bara av träd utan i alla dess former. Till exempel genom att skapa stora mängder substrat (t.ex. högstubbar och liggande död

Studieresa 2019 England

Skrivet av den 17 januari 2019

Resplan för gemensam Studieresa för Arboretum Norrs Vänner(ANV) och Föreningen för Dendrologi och Parkvård till England 15-18 maj 2019. Deltagare: Bokar och står ekonomiskt för sin egen resa till och från London(hotell samt resor inom

Nästa sida »