Kontakt

Arboretum Norrs vänner
Plusgiro: 38 13 66-4
Organisationsnummer: 894003-9285
Föreningsnummer: 93310
Swishnummer: 1233744711

Styrelsen (2023)

Ordförande: Jan-Erik Hällgren
Vice ordförande: Jörgen Hajek
Kassör: Torsten Lindberg
Sekreterare: Tommy Nilsson
Styrelseledamot: Charlotta Erefur
Styrelseledamot: Per-Anders Lindgren
Styrelseledamot: Sari Lindvall
Styrelsesuppleant: Ulfstand Wennström
Styrelsesuppleant: Margita Sundell