Om oss

Jobb i arboretetArboretum Norrs vänner är en förening med syfte att ge intresserade möjlighet att följa och stödja utvecklingen av Arboretum Norr, att bidra till att sprida kunskap om arboretet och stödja, initiera och utveckla undervisning och forskning inom området.

Vår förhoppning är att föreningens aktiviteter ska ge dig ökad kunskap om träd och buskar både mer allmänt och beträffande arboretets växter. Naturligtvis hoppas vi att våra aktiviteter skall ge tillfälle till stunder av trevlig samvaro.

Om du vill veta mer om arboretet och dess växter: besök www.arboretumnorr.se eller utforska arboretets interaktiva webbkarta.

Bli medlem

Som medlem i föreningen får du ibland möjlighet att ta del av arboretets exklusiva växtmaterial. Du får även det informationsmaterial som utges av Arboretum Norr och möjlighet att delta i speciella visningar av arboretet i Baggböle. Vi hoppas också att kunna ordna årliga studieresor till andra arboreta, både i Sverige och utomlands.

Medlem blir du enklast genom att sätta in medlemsavgiften på vårt Plusgirokonto 38 13 66-4 eller på Swishnummer: 1233744711. Avgifterna är som följer:

  • 150 kr för enskild medlem
  • 200 kr för familjemedlemskap
  • 100 kr för studenter

Uppge namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress som meddelande vid inbetalningen.

Ladda ner vår broschyr för utskrift här.