Studieresa 2019 England

Skrivet av arboretumnorr den 17 januari 2019

Resplan för gemensam Studieresa för Arboretum Norrs Vänner(ANV)
och Föreningen för Dendrologi och Parkvård till England
15-18 maj 2019.

Deltagare:
Bokar och står ekonomiskt för sin egen resa till och från London(hotell samt resor inom London) samt även boende på samma sätt. Samtliga övernattningar sker i London vilket förenklar och förbilligar boende.
Ca max 9-10 deltagare från ANV.
Deltagare bör inom en vecka efter årsmötet tacka ja till deltagande vilket är nödvändigt för detaljplanerandet av studieresan.

Deltagaravgift till och och sponsring från ANV: Informeras om/diskuteras i samband med årsmöte eller via mail till deltagare som anmält preliminärt intresse.
Deltagaravgift till ANV 900 kr/ deltagare vilket utgör ett bidrag till kostnader för bussresa, inträden, gemensam middag, eventuella guidekostnader på plats mm. ANV beräknas också i dessa utgifter sponsra med ca 1000 kr / deltagare.

Förberedelser inför studieresa:
Sören Källgren och Per Jönsson från Föreningen från Dendrologi och Parkvård reser i mitten på mars till London mm för att rekognosera besöksmål samt planera tidsåtgång mm. Samt även en del praktiska omständigheter förstås. Efter denna förberedelseresa bestäms samlingsplatser, mer exakta tidsangivelser och fakta runt besöksmål mm.

Preliminärt reseprogram:

Onsdag 15 Maj: Deltagarna samlas på senare angiven plats(ex Albert memorial-monumentet) vid 13-14 –tiden vid Kensington Gardens som är en del av Hyde Park. Vi strövar runt i parken och tittar på de trädarter vi finner .
Sören Källgren guidar efter förmåga.
Vi beräknas exkurera ca 2-2,5 tim som en slags introduktion till resan.
https://www.royalparks.org.uk/parks/kensington-gardens

Torsdag 16 Maj: Heldagexkursion utanför London till två besöksmål.
Avresa med gemensam hyrd buss vid ca 08.00-tiden. Samlingsplats anges senare.
Vi reser till Royal Horticultural Societys Garden i Wisley , Woking som blir vårt första besöksmål där vi tillbringar halva dagen. Vi lär bara hinna med en del av den 97 ha stora trädgården.
https://www.rhs.org.uk/gardens/wisley

Andra halvan av dagen planeras besök vid Wakehurst Place som förvaltas av Kew Gardens dit vi reser med den hyrda bussen. Wakehurst är 240 ha stort till ytan.
https://www.kew.org/wakehurst

Totalt sett tar bussresorna under dagen drygt 3 tim varvid vi beräknas åter till London ca 17.30-18.00. Buss för hela dagen är redan beställd från Clarkes Coaches i London.
Sören Källgren guidar efter förmåga under dagen. Eventuellt kortare pass även någon inhyrd guide på besöksmål.

Fredag 16 maj:
Dagens tillbringas i sin helhet på Kew Gardens dit vi tar oss med tunnelbana och går de sista 300 meterna från Kew Station till Kew.
Kew är en av de främsta arboretpärlorna i världen och har och har haft stor betydelse för globalt utnyttande av ex nyttoväxter men även för diversitetsforskning. Lunch på Kew på någon av restaurangerna.
Här finns också en fin souvenirshop med mängder av möjliga presenter som producerats med växter som bas.
Eventuell introduktion eller guidepass av inhyrd guide i övrigt guidar Sören Källgren.
https://www.kew.org/

Lördag 17 maj:
Besöksmål blir en park inom ”stor-London” dit vi kan ta oss med allmänna transporter som tunnelbana eller buss exempelvis.
Besöksmål väljs så att det kan vara intressant för deltagarna efter rekresa enligt ovan.

Allmänt:
Kort informationsmaterial med fakta kring besöksmålen utarbetas av Sören Källgren och delges deltagare innan avresa.
I denna ingår också en reseinformation, eventuella praktiska tips mm.
Deltagarna transporterar sig själva med allmänna kommunikationsmedel varje dag till angiven samlingsplats på viss tid.
Efter exkursionerna är alla naturligtvis fria att göra vad man vill men någon gemensam middag är inplanerad.

Med vänlig hälsning….//Sören Källgren