Vedsvampar på lövträd – Guidning i Arboretum Norr

Skrivet av arboretumnorr den 21 augusti 2019

I Arboretum Norr jobbar vi ständigt för att värna om den biologiska mångfalden inte bara av träd utan i alla dess former. Till exempel genom att skapa stora mängder substrat (t.ex. högstubbar och liggande död ved) för bl.a. vedsvampar och insekter. För detta arbete och för att informera om nyttan med död ved i våra skogar har vi också fått ekonomiskt stöd av Naturvårdsverket genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) och som ett led i detta inbjuder vi nu till VEDSVAMPSEXKURSION.

Under ledning av den mycket kunniga Gudrun Norstedt vandrar vi runt i arboretet och lär oss om de vedsvampar som vi hittar. Vi kommer framförallt att koncentrera oss på lövträdens svampar.

08/24/2019 10:00