Kalender

20 mars: Kallelse till årsmöte

Datum: 20 mars 2023 - 0:00

Tid och plats: 20 mars 2023 kl. 19.00

Umeå Folkets Hus, rum Ask

I enlighet med föreningens stadgar föreslås följande dagordning:

 1. Mötet förklaras öppnat.
 2. Upprättande av röstlängd.
 3. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän.
 4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Behandling av styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2022.
 7. Behandling av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2022.
 8. Revisorernas berättelse för samma tid.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 10. Beslut om årsavgift för år 2024.
 11. Godkännande av budget för år 2023.
 12. Val av ordförande för ett år.
 13. Val av övriga styrelseledamöter för två år.
 14. Val av styrelsesuppleanter.
 15. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
 16. Val av ledamöter i valberedningen.
 17. Övriga frågor.
 18. Årsmötets avslutande.

Efter årsmötet bjuder vänföreningen på fika och därefter kommer en föreläsning av Jörgen Hajek i ett mycket intressant ämne nämligen ympning av träd på traditionellt och nya sätt.

Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i möteslokalen och vi undersöker också möjligheten att kunna delta i mötet på distans via nätet.

Vi uppskattar givetvis ditt medlemskap och hoppas att du vill fortsätta vara medlem. Medlemsavgifterna för detta år är oförändrade d.v.s. 200:- per person eller 250:- för familje-medlemskap. Studenter får rabatt och betalar 100:-. Inbetalning sker till föreningens PlusGiro- konto 381366-4 eller ännu enklare via swish 1233744711 .

Vi ser helst att du förutom namn även anger adress och e-mail då vi på detta kan nå dig med utskick och påminnelser.

 

Varmt Välkomna!