Kalender

27 februari: Årsmöte

Datum: 27 februari 2019 - 19:00

Det är nu snart dags för årsmöte  och vi hoppas att så många som möjligt kan komma.

Plats: SLU Skogsmarksgränd, Norra ingången  Tid. Ons 27/2 kl. 19:00 .

Efter årsmötet kommer Sören Källgren att berätta och visa bilder från Berlins botaniska trädgård. Föreningen bjuder också på fika.

Varmt välkomna  // Styrelsen

 

12 maj: Inställt! Vårpremiär, Allmänhetens arbetsdag i arboretet i Baggböle

Datum: 12 maj 2019 - 9:00

Tyvärr måste vi ställa in arbetsdagen pga det dåliga vädret.

Vårpremiär i arboretet i Baggböle

Söndagen den 12 maj har vänföreningen i samarbete Stiftelsen Arboretum Norr vårpremiär för arboretet i Baggböle.
 
Välkommen att göra en arbetsinsats för att göra arboretet i Baggböle ännu vackrare. Vi planterar, krattar, städar, pysslar och umgås med varandra.
 
Vill du kan du komma redan kl 9.00 kan du vara med på en kortare guidad tur med arboretets föreståndare Johnny Schimmel. Annars börjar arbetsdagen kl 10.00 och pågår till 14.00.
 
Vänförening bjuder på fika kl 12.00. Anmälan behövs inte men kan underlätta fikaplaneringen, det gör man antingen här på facebook eller på arboretum.norr@slu.se. Alla (även hundar och barn) är välkomna!

18 maj: Studieresa 2019 England

Datum: 18 maj 2019 - 17:30

Gemensam Studieresa för Arboretum Norrs Vänner(ANV) och Föreningen för Dendrologi och Parkvård till England

15-18 maj 2019

Sören Källgren och Per Jönsson från Föreningen från Dendrologi och Parkvård reser i mitten på mars till London mm för att rekognosera besöksmål samt planera tidsåtgång mm. Samt även en del praktiska omständigheter förstås. Efter denna förberedelseresa bestäms samlingsplatser, mer exakta tidsangivelser och fakta runt besöksmål mm.

Mer information här!

24 augusti: Vedsvampar på lövträd – Guidning i Arboretum Norr

Datum: 24 augusti 2019 - 10:00

I Arboretum Norr jobbar vi ständigt för att värna om den biologiska mångfalden inte bara av träd utan i alla dess former. Till exempel genom att skapa stora mängder substrat (t.ex. högstubbar och liggande död ved) för bl.a. vedsvampar och insekter. För detta arbete och för att informera om nyttan med död ved i våra skogar har vi också fått ekonomiskt stöd av Naturvårdsverket genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) och som ett led i detta inbjuder vi nu till VEDSVAMPSEXKURSION.

Under ledning av den mycket kunniga Gudrun Norstedt vandrar vi runt i arboretet och lär oss om de vedsvampar som vi hittar. Vi kommer framförallt att koncentrera oss på lövträdens svampar.

31 augusti: Lokala Naturvårdens Dag i Arboretum Norr

Datum: 31 augusti 2019 - 14:00

En vandring i arboretet i Baggböle där vi diskuterar
den biologiska mångfalden

Guidning i Arboretet med fokus på biologisk mångfald och dess betydelse. Stiftelsen Arboretum Norr har erhållit stöd från Natur­vårds­verket i form av ett LONA bidrag (Lokal Naturvårdsinsats). I samband med Naturvårdsverket satsning; Lokala naturvårdens dag vill vi därför visa upp hur vi jobbar med naturvård och detta projekt.

Arboretets föreståndare Johnny Schimmel, som också är ekolog och hängiven naturvårdare, visar och berättar hur vi i vårt huvud­arboretum i Baggböle arbetar för att bevara och helst också öka den biologiska mångfalden.

Att skapa en naturskog i ett rekreationsområde som tar mot tiotusentals besökare årligen är en utmaning, och hur vi tacklar det problemet är grunden för vår diskussion. Förhoppningsvis kan vi under vår vandring också få se våra arborister i arbete med att skapa högstubbar och död ved.

1-2 timmars vandring i Arboretet i Baggböle med
start från herrgården kl 14.00.   VÄLKOMNA!

10 september: Styrelsemöte

Datum: 10 september 2019 - 14:00

Styrelsemöte

Tid: Tisdag 10 september kl 19:00

Plats: SLU övre entren

19 september: Grillkväll på Campusarboretet

Datum: 19 september 2019 - 18:00

Arboretum Norrs Vänner bjuder in till grillkväll på campusarboretet.

Detta evenemang riktar sig speciellt till studenter på SLU

Arboretum Norr närvarar och berättar om Campusarboretet samt om arboretet i Baggböle.

18:00-19:30

21 september: Höstens Arbetsdag i arboretet i Baggböle

Datum: 21 september 2019 - 9:00
Lördagenden 21 september har vänföreningen i samarbete Stiftelsen Arboretum Norr arbetsdag i arboretet i Baggböle.
 
Välkommen att göra en arbetsinsats för att göra arboretet i Baggböle ännu vackrare. Vi planterar, krattar, städar, pysslar och umgås med varandra.
 
Arbetsdagen kl 09.00 och pågår till 13.00.
 
Vänförening bjuder på fika. Anmälan behövs inte men kan underlätta fikaplaneringen, det gör man antingen här på facebook eller på arboretum.norr@slu.se. Alla (även hundar och barn) är välkomna!

7 november: Bildvisning från studiresor till England och Serbien

Datum: 7 november 2019 - 19:00

Välkommen till Bildvisning torsdag den 7e november.

Sören Källgren (Ordförande i ANV) och Lars Dahlberg (Arboretum Norr) visar bilder och berättar om resan till England vi gjorde i samarbete med Föreningen för dendrologi och parkvård i våras.

Johnny Schimmel (Föreståndare: Arboretum Norr) visar bilder och berättar om sin resa till Serbien med Föreningen för dendrologi och parkvård.

Plats: Folkets Hus

Tid: 19:00