Silver Fir Slope

PurpurgransläntenPurpurgranen heter på latin Abies amabilis och amabilis betyder vacker, älskvärd. Det är en ädelgran som i sin naturliga miljö kan bli upp till 70 m hög. Arten kommer ursprungligen från västra Nordamerikas kusttrakter och har sitt utbredningsområde från södra delen av Alaska över British Columbia och Washington ner till Oregon, där den växer upp till 2000 meter över havet.

Detta bestånd, som dragits upp med frö från staten Washington (900 m ö h), har avsevärda problem med frost och kyla, men har hittills lyckats överleva tack vare ett skyddande snötäcke. Arten anses härdig, men dessa individer är som synes av felaktig proveniens (=ursprung). För att kunna överleva Umeås vintrar behövs istället individer med sitt ursprung i den nordliga delen av artens utbredningsområde och från högre höjd. Vi vet att möjligheter finns eftersom det i Arboretum Drafle på Hemsö utanför Härnösand växer ett vackert bestånd av upp till 30 m höga purpurgranar som verkligen gör skäl för namnet.
Arten har under normala omständigheter en vackert pyramidformad krona med ett tätt och regelbundet barr- och grenverk. Det är ett populärt parkträd i Amerika och även lämpligt som det i vårt land. För norra Sverige gäller emellertid att hitta individer med rätt ursprung. I hemlandet används virket till sågtimmer och massaved. Danskarna odlar purpurgranen som pyntegrönt, dvs material till kransar, juldekorationer och liknande.