Verksamhetsberättelse 2022

Skrivet av arboretumnorr den 15 mars 2023

Verksamhetsberättelse år 2022

Styrelsens sammansättning har varit enligt följande. Ordförande: Sören Källgren, Vice ordförande: Jan-Erik Hällgren, Kassör: Torsten Lindberg, Sekreterare: Tommy Nilsson, Styrelseledamot: Sonja Marklund, Styrelseledamot: Per-Anders Lindgren, Styrelseledamot: Sari Lindvall-Östling, Styrelsesuppleant: Jörgen Hajek, Styrelsesuppleant: Margita Sundell

Revisorer: Håkan Gustavsson (sammankallande), Kjell Öqvist samt revisorssuppleant Carsten Brunes. Valberedning: Torbjörn Lestander (sammankallande), Sonja Marklund och Lisa Bergström. 

Årsmöte: Inget normalt årsmöte hölls detta år.

Styrelsens möten har varit via Teams pga covidsituationen och även pga att Sören Källgren varit bosatt i Askersund. Informella möten har varit via mail och telefonsamtal. En uppdatering av listan på medlemmar har skett under året.

Pandemin hade inte släppt sitt grepp vid inledningen 2022. Det påverkade planeringen. Umeå stad skulle fira 400 års jubileum, vilket gav föreningen lite nya möjligheter och vi ansökte också om bidrag för aktiviteter. Planen gjordes upp på februaris styrelsemöte. När beslutet från Kommunen så småningom kom så reducerades bidraget till mindre än hälften av sökt beloppet, varför den planeringen fick göras om ett flertal gånger under året. Aktiviteterna är redovisade för kommunen och betalda.

Vännerna började med en medverkan på Fascinerande växters dag i maj. Där deltog vänföreningen med utställning av träd bla en mycket flikig björk som vi lånat från Skogforsk och några färgmutanter av granar. En visning av Residensparken planerades och kottar som insamlats väckte stort intresse bland barnen som besökte utställningen. Inget större intresse fanns för guidning i parken.

Dagen efter den 22 maj ägnades åt bioloisk mångfald särskilt fågelstudier i Arboretet.

 Nästa aktivitet kom att bli invigningen av campusarboretet. Det blev en succé med många deltagare (ca 150), nya plantor och kontakter. Det blev en stor kontrast till nästa aktivitet som var Arboretet i höstfärger, en regndag 25 september med 3 deltagare. Arbetsdagen den1:a oktober med  många medlemmar avslutade arbetsåret 2022. De ca 16 000 kronorna från Umeå kommun delades ut och vännerna kunde glädjas åt några nya medlemmar. Det negativa med året var att Umeå kommun gav tillstånd till en detaljplanering av bostäder på mark som disponeras av Arboretum Norr. Fortsättning följer 2023.