Blue Bench Area

The inner parts of Kvarnängen were not too long ago almost impregnable due to the thick cover of trees and shrubs. Both native species and the planted Hungarian lilacs (Syringa josikaea) were taking over the area. To make things worse, excess water from the slope above had also made the ground below waterlogged.

In 2009 we started a project to adress these two major problems. We started with extensive cutting and thinning to make the area more accessible for our visitors. During june-august we have youths doing summer work in the arboretum. This time they were given the task of digging trenches along the border of Kvarnängen and Siberia which was a work in progress at the time. This was done to adress the problem with waterlogging. In an effort to make this place easier to manage we tried to level the ground as much as possible, added a topsoil layer and planted grass seeds. This in turn made it possible to cut the area with a lawn mower, saving both time and energy. Lots of new interesting trees and bushes have been planted here during the following years as well.

Bakgrunden till Blå bänken är att en massa tegel från de arbetarbostäder som låg på platsen under sågverksepoken i mitten av 1800-talet, hittades i marken när vi grävde diken. Mikael Öhman (bilden) fick idén att göra en stensättning av dem runt en av de stora pilarna vi just röjt fram.

Allmanhetens arbetsdag

Public workday autumn 2011


Då allt arbete av hänsyn till de planterade träden fått ske manuellt har det lagts ned åtskilliga arbetstimmar i detta område. Mestadels är det flera årskullar av sommarjobbande sextonåringar som Umeå kommun välvilligt ställt till vårt förfogande, som har bidragit med muskelkraften, men vi vill också rikta vårt varma tack till medlemmar i vår vänförening som också har lagt mycket tid på detta projekt.

smultrongran

I förgrunden syns smultrongranens (Picea abies ‘Cruenta’) röda årsskott tillsammans med en Forsythia ‘Northern Gold’ (Forsythia europaea × ovata) och i bakgrunden några av vår hänggranar (Picea abies f. pendula).

gullgran

Gullgranen (Picea abies ‘Aurea’) förgyller arboretet med sina guldgula skott under 3-4 veckor varje vår.

Idag är området runt ”Blå bänken” ett av de allra vackraste och populäraste i arboretet. De dominerande träden är silverpilarna (Salix alba var. sericea) som  35 år efter groning har nått en höjd av ca 20 m och stamdiametrar av upp till 50 cm i brösthöjd. Det är också runt en av dessa som själva den blå bänken har byggts. I detta område finns också huvuddelen av vår samling av olika avvikande och särpräglade granformer (mutationer av vår vanliga gran Picea abies, se bilder och bildtexter).

granar

Kvarnängen ett par veckor in i juni månad. Vår nordhägg (Prunus padus ssp. borealis ‘Laila’) står i full blom, gullgranen är fortfarande täckt av gula skott medan smultrongranen till vänster nästan har återgått till sin normala gröna färg.

.