Campus Arboretum

Link to interactive map

In the end of the 1970s, parallel with the construction of the arboretum in Baggböle, another arboretum was also starting to take form at the university campus in Umeå. The collection was distributed mostly around the at that time newly build Forestry school (which is now the Faculty of Forest Sciences at the Swedish University of Agricultural Sciences – SLU), and its main purpose was to be used in the education there. The Campus Arboretum also called the Forestry School Arboretum is home to several exciting species, the one pictured below is a European white-elm (Ulmus laevis). It was planted in 1998 and now 20 years later it has reached a height of 15 meters. This is the only European white-elm in Umeå (the arboretum in Baggböle has a couple of young individuals) and has grown surprisingly well despite its otherwise very southerly distribution in Sweden. Click on “Läs mer” to read more about the history of the Campus arboretum.

The Forestry School Arboretum – a short history


When the Forestry School in 1978 became apart of the Swedish University of Agricultural Sciences and was delocalized to Umeå,

När Skogshögskolan 1978 blev en del av Sveriges lantbruksuniversitet och utlokaliserades till Umeå, lämnade man ett vackert, ganska utväxt arboretum vid de gamla lokalerna vid Frescati Hage i Stockholm. Förlusten av denna trädsamling lyftes fram som ett stort pedagogiskt problem, bland annat av dåvarande botanikprofessorn Magnus Fries. I Umeå var då redan planerna för Arboretum Norr ute i Baggböle i full gång. Initiativtagaren till Arboretum Norr, Carl-Gustav Thøgersen (tillika Stiftelsen Arboretum Norrs första föreståndare), fick därför ett uppdrag att även dra upp och plantera diverse exotiska träd runt de nya lokalerna i Umeå. Planteringar av enskilda träd, både lövträd och barrträd, gjordes på flera ställen runt omkring byggnaderna inklusive på de kringbyggda innergårdarna. Flera grupper (3-10 individer) av olika trädarter (företrädesvis barrträd) planterades rakt söder om SLU-byggnaderna, nedanför den sluttning där Skogshögskolans studentkårs kårhus idag ligger.

Serbgranen (Picea omorika) i förgrunden och gruppen av kanadalärkar (Larix laricina) i bakgrunden är några av de ursprungliga träden i samlingen, vilka planterades här av Arboretum Norr i början av 1980-talet.

Serbgranen (Picea omorika) i förgrunden och gruppen av kanadalärkar (Larix laricina) i bakgrunden är några av de ursprungliga träden i samlingen, vilka planterades här av Arboretum Norr i början av 1980-talet.

Trädintreserade studenter i dendrologiska föreningen inom Skogshögskolans studentkår, har sedan fyllt på samlingarna med mängder av plantor under årens lopp. Det roligaste med dessa planteringar är att man helt oblygt har testat mycket som enligt tidigare känd kunskap inte borde ha en chans att klara sig i Umeå, vilket har gjort att samlingarna idag innehåller några träd som i vissa fall är de enda av sitt slag i Umeå och i hela norra Sverige. Vid den senaste inventeringen, som gjordes 2004, innehöll trädsamlingen 308 planterade trädindivider, fördelat på 185 olika taxa.

Tyvärr har många av de ursprungliga trädplanteringarna fått stryka på foten genom SLU:s expansion. Vid stora ombyggnationer 2012-2013, fick mer än 50 större och mindre träd tas bort. Det rörde sig dels om träd på innergården på plan 3, vilken byggdes in till cafeteria, dels om träd söder om huset där det byggdes baracker för att tillfälligt inhysa en institution. Idag har det området blivit parkeringsplats med en del av de ursprungliga trädsamlingarna i direkt anslutning till parkeringen. Arboretum Norr försökte rädda en del av träden genom att låta gräva upp dem i stället för att fälla dem. Några av dessa omplanterades längre söderut på campusområdet och några flyttades ut till vårt arboretum i Baggböle. I dag är framtiden oviss för skogshögskolans arboretumt, men vi jobbar på att få fram ekonomiska resurser till en rejäl restaurering av området.