Wildlife

Besides all of our planted trees and bushes and the native flora, the arboretum has a lot to offer in terms of wildlife. The site is well known among birdwatchers and between the years 2000-2015

Arboretet i Baggböle kan även bjuda våra besökare på många spännande möten med vilda djur. Platsen är sedan länge känd bland Umeås fågelskådare som en bra fågellokal, under åren 2000-2015 har inte mindre än 120 olika fågelarter observerats i området (lista på dom finns till höger). På våren kan man här höra de flesta av de sångare som brukar gästa Umeåtrakten. Bland hackspettarna häckar större och mindre hackspett samt spillkråka i eller i anslutning till arboretet. På höstarna ser man ofta havsörnar som patrullerar längs älven i jakt på fiskar som blivit innestängda när älvfåran töms. Både lax och havsöring vandrar upp i älven och kan ofta beses när de hoppande försöker passera Baggböleforsen. I älven kan man också ganska ofta se bävrar simma omkring och deras gnag kan också ses på asparna i strandkanten. Förutom bäver finns ett flertal andra däggdjur som rör sig i trakterna (lista över däggdjur finns till höger).

Se hur våra sommararbetare försöker rädda en lax som blivit instängd

I större delen av arboretet (undantaget Kvarnängen och Japanska trädgården) försöker vi genom vår skötsel skapa en naturskogsliknande miljö. Det innebär t.ex. att vi lämnar, och i stor omfattning också försöker nyskapa, död ved i bestånden. Detta gynnar framförallt den lägre faunan och ett nyligen publicerat examensarbete vid SLU visade att arboretet innehåller mängder av mer eller mindre sällsynta insektsarter (till höger finns både en länk till Marja Fors exjobb och en lista över andra observerade ryggradslösa djur i arboretet).

Sara Hedlund_3_namn

Sparvuggla (Glaucidium passerinum)