Ryska fjärran östern

Till Sibirien hör också det nordöstligaste hörnet av Asien – “Ryska fjärra östern”. Är man intresserad av att hitta nya och spännande arterför odling i norra Sverige finns det nog inget bättre område att leta i. Det östasiatiska inflytandet är stort så man finner arter som för oss är exotiska samtidigt som man är så långt norrut att härdigheten är god. En av de mest intressanta arterna vi planterat ut från våra insamlingsresor dit, är den för Kamtjatka endemiska arten Abies gracilis. Den är en av världens mest sällsynta arter där det naturliga utbredningsområdet begränsar sig till ett 20 ha stort område i sydöstra delen av Kamtjatka. Där är den separerad från de närmaste släktingarna Abies sibirica och Abies nephrolepis, vilka den är mycket lik, med mer än 1000 km. Idag har vi 5 exemplar av denna art planterade här.