Arboretet i Gällivare

GällivareArboretet i Malmberget, som det då kallades, skapades 1985 av Arboretum Norrs första föreståndare Carl-Gustaf Thøgersen. Syftet var att testa en del plantmaterial i ett rejält nordligt läge. Gällivare kommun ställde ett markområde om ca. 0,5 ha till förfogande i sluttningen ovanför LKAB:s gamla disponentboställe i Malmberget. Området låg i zon 8 men i ett lokalklimatiskt gynnsamt läge.

Totalt har ca 200 plantor av ca 45 arter satts ut sedan starten. Planteringar gjordes 1985, 1986 och 1993. Ungefär 2/3 av arterna levde 2009 och har alltså visat sig ha potential för att överleva i detta klimatläge.

Gällivare trädflytt

Det ursprungliga arbo­retet i Malm­berget, liksom stora delar av sam­hället i öv­rigt, kommer på grund av malm­brytningen inom kort att störta ned i ett jätte­likt dagbrott. Där­för flyttades 2011 de flesta av de nu upp till 25 år gamla träden till ett nytt om­råde nere i Gällivare tätort. Flytten bekostades av LKAB och utfördes av Gällivare kommun som äger marken på både gamla och nya platsen. Det är för tidigt att idag uttala sig om hur projektet kommer att lyckas