Framtidens Skog

-en demonstration av tätortsanpassad skog

I anslutning till Campusarboretet, på norra sidan av SLU-byggnaden, hittar du ”Framtidens Skog”. Med utgångspunkt i en självsådd ungskog som kommit upp efter en kalavverkning tjugo år tidigare, röjde 1990 några skogsskötsel­forskare under ledning av Jan Falck, fram inte mindre än 12 olika parceller som gavs namn som sälgskogen, rönnskogen, barnens skog och hundens skog m.fl. Genom att selektivt spara vissa trädslag och variera stamantalet, skapade man stora skillnader mellan de olika parcellerna och idag kan det vara svårt att förstå att de alla härstammar från en och samma självföryngrade ungskog. Passa på att ta en titt.