Publikationer

Böcker

Schimmel, J. (2016). Arboretet i Baggböle – en av världens nordligaste trädsamlingar. Piteå: Convallaria Förlag AB.

Öberg, E., & Lagerström, T. (2006). Växter för framtiden VI. Alnarp: Movium, SLU.

Öberg, E. (1999). Buskar för den nordsvenska trädgården. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet.

Öberg, E., & Bäck, J. (1996). A vegetation field study in Changbai Shan – Manchuria. Umeå: Stiftelsen Arboretum Norr.

Nihlén, P., & Öberg, E. (1995). Träd och buskar i Arboretum Norr 1995. Umeå: Stiftelsen Arboretum Norr.

Öberg, E. (1993). Problem vid etablering av vedartade plantskoleväxter i norra Sverige. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet.

Thøgersen, C.G. (1988). Synopsis of broadleaved trees and shrubs cultivable as ornamentals in boreal Sweden. Umeå : Sveriges Lantbruksuniv.

Thøgersen, C.G. (1987). Rapport över 3 års undersökning av fröproduktion och frökvalitet hos för Norrland aktuella parkträd och prydnadsbuskar. Umeå: Försöksavdelningen för norrländsk trädgårdsodling och Norra trädgårdsförsöksdistriktet.

Thøgersen, C.G. (1986). Kvarnängen i Arboretum Norr 1986. Umeå: Inst. f. skoglig produktionslära, Umeå universitet.

Thøgersen, C.G. (1986). Träd och buskar i Arboretum Norr 1985. Umeå: Umeå univ., Inst f skoglig produktionslära.

Thøgersen, C.G. (1984). Träd och buskar norr om polcirkeln : dendrologiska anteckningar från en resa i Troms (N) och Norrbotten (S) 22-30 juni 1983. Alnarp

Thøgersen, C.G. (1981). Arboretum Norr, Umeå : plantlistor, hösten 1981. Umeå: Univ.

Thøgersen, C.G. (1980). Arboretum Norr: hösten 1980. Umeå : Inst. för skoglig produktionslära, Umeå univ.

Thøgersen, C.G. (1978). Dendrologiska och ekologiska anteckningar från en exkursion till Catalunya, Spanien under tiden 6-13 maj. Umeå: Univ.

Tidningsartiklar

Dahlberg, L., & Schimmel, J. (2018). Norrlandsträd i Arboretum Norr – Om härdiga träd och deras anpassningar. Trädgård Norr. 3. 18-32.

Dahlberg, L., & Schimmel, J. (2018). Välkommen till Arboretum Norr!. Trädgårdsamatören. 81(1). 18-23.

Schimmel, J. (2015). Arboretum Norr del 7 – Japanska trädgården. Trädgård Norr. 3. 30-36.

Schimmel, J. (2015). Arboretum Norr del 6 – Östasien. Trädgård Norr. 2. 30-35.

Schimmel, J. (2015). Arboretum Norr del 5 – Europa. Trädgård Norr. 1. 23-28.

Schimmel, J. (2014). Arboretum Norr del 4 – Västra Nordamerika. Trädgård Norr. 5. 22-29.

Schimmel, J. (2014). Arboretum Norr del 3 – Östra Nordamerika. Trädgård Norr. 4. 20-25.

Schimmel, J. (2014). Arboretum Norr del 2 – Sibirien. Trädgård Norr. 3. 22-26.

Schimmel, J. (2014). Arboretum Norr del 1 – Kvarnängen. Trädgård Norr. 2. 22-26.

Schimmel, J. (2012). Arboretum Norr – Trädsamling med inriktning på nordligt klimat. Lustgården. 1. 81-90.