Grod- & kräldjur

Ödlor hör till grod- och kräldjuren och det finns sammanlagt tre arter i Sverige. I arboretet i Baggböle finns både kopparödla och skogsödla medan sandödlans utbredning bara når upp till gävletrakten.