Fiskar

Arboretet i Baggböle kan även bjuda våra besökare på många spännande möten med vilda djur. Både lax och havsöring vandrar upp i älven och kan ofta beses när de hoppande försöker passera Baggböleforsen.

Atlantlax, Salmo salar, i Baggböleforsen

Småfiskar i Baggböleforsen

Se hur våra sommararbetare försöker rädda en lax som blivit instängd

Vattenfall

Vattenfall har genom olika projekt försökt öka mängden fisk som kan ta sig upp i forsen.Så här skriver dom på deras hemsida:“Syftet är att genomföra åtgärder som kan öka laxens och havsöringensmöjligheter att passera problemområdet nedströms Stornorrforsdammenunder tiden för uppvandringen. Genom att underlätta passagen förbi dettaområde kommer en stor mängd lax och öring att få möjlighet att nå sinalek- och uppväxtområden uppe i Vindelälven.

Baggböleforsen; Åtgärderna består i att anlägga en pool i forsens nedre del därfisken kan vila. Poolen gjuts i betong på plats på nedströmssidan föratt undvika erosion vid större vattenflöden.”