Stiftelsen Arboretum Norr

Stiftelsen Arboretum Norr bildades 1984 genom ett samarbetet mellan Umeå kommun, Sveriges lanbruksuniversitet och Umeå universitet, bl.a. i syfte att förvalta det då nyligen startade arboretet i Baggböle.

Stiftelsen har en politiskt tillsatt styrelse förutom två representanter som utses av vardera universitet. Styrelsens nuvarande ordförande är Andreas Sjögren (S). Styrelsen tillsätter en oavlönad förvaltare som också fungerar som styrelsens sekreterare.  För närvarande är det park- och gatu-chefen i Umeå kommun, Karin Isaksson som är förvaltare.  Stiftelsen har en anställd tjänsteman (föreståndare) som har rollen av direktör, verksamhetsledare och vetenskaplig ledare. Nuvarande föreståndaren heter Johnny Schimmel och har tidigare varit verksam som ekolog, forskare och lärare vid SLU (där han har kvar 15% tjänst för att delta i undervisning). I den mån som ekonomin tillåter kan föreståndaren knyta fler anställda till verksamheten.

Tre huvudmål för stiftelsens verksamhet kan urskiljas i stadgarna:

  • Att insamla kunskap om olika träd och buskars härdighet och tillväxt i syfte att ta fram intressanta arter, varieteter och sorter som kan nyttjas i norrländsk odling.
  • Att sprida dendrologisk kunskap till studenter och allmänheten (dendrologi = läran om träd och buskar).
  • Att anlägga och driva ett intressant och besökvärt arboretum i Baggböle utanför Umeå.

Stiftelsen har inget eget kapital bortsett från träden i dess olika arboretum. Intäkterna kommer nästan uteslutande från gåvor och bidrag, där Umeå kommun är störste bidragsgivaren (se sidan “Våra partners”)