Tillgänglighet

Lägdaledendär alla kan ta sig fram


Arboretet i Baggböle är beläget i branta slänter där det kan vara svårt eller omöjligt att ta sig fram med t.ex. barnvagn, rullator eller rullstol och därför har vi påbörjat bygget av Lägdaleden, som är en 900 m lång funktionsanpassad led mellan Baggböle Herrgård och vår Europa-del.

Lägdaleden går i åkerkanten längs arboretets ovansida och det går att ansluta med, och parkera, bil i bägge ändarna av leden. Stigen är fri från större höjdskillnader och belagd med packad stenmjöl. Från stigens många utsiktspunkter kan man på håll se mycket av det som arboretet nedanför har att erbjuda. Vi försöker också genom nyplanteringar och riklig skyltning visa upp så mycket spännande som möjligt i direkt anslutning till stigen. Här finns nyplanteringar av b.la. asklönn (Acer negundo), virginiahägg (Prunus virginiana), berggran (Abies lasiocarpa), vitgran (Picea glauca), ask (Fraxinus excelsior) och rödek (Quercus rubra).

Planer finns också för ytterligare förbättringar med broar, avstickare längre in i arboretet, grillplatser som kan hanteras från rullstol. Om vi hittar positiva sponsorer kommer därför Lägdaleden att utvecklas ytterligare under de närmaste åren.