Historik

Förhistoria

1.300 f Kr. är den äldsta daterade boplatsen i Baggböle alltså för ca 3000 år sedan på bronsåldern. Redan då användes platsen för sitt rika laxfiske och för annan jakt, fångst och insamling. Försök med sädesodling gjordes också vid denna tid. Man har också hittat benfragment  av får och get som visar på att människorna höll boskap, detta tror man skett mellan 700 och 400 f Kr. Spår av jordbruk är sedan borta i ca 1000 år då man tror en klimatförändring har inträffat. Detta gjorde att man återigen gick tillbaka till fångst av lax och säl.

Modern tid

1543 fanns det sex jordägare i Baggböle. På en karta från 1963 kan man läsa ut byns fyra gårdar, laxfisket längs älven och även kvarnplatsen där två kvarnar fanns.

karta 1693

Karta över Baggböle 1693

Sågepoken

En första ansökning om att få bygga en sågverksanläggning skedde 1797. Det dröjde till 1813-14 innan sågen blev byggd. På en karta från 1817 kan man se anläggningen.

karta 1817

1840 tog en firma från Göteborg över sågen, det var Dickson & Co. Firman ägdes av bröderna James och Robert Dickson som invandrade från Skottland i början av 1800-talet.

herrgarden 1880

Baggböle sågverk 1880

herrgardsallen

Herrgårdsallén

klabboleforsen 1906

Arbete vid Klabböleforsen 1906. Byggnaderna i bakgrunden visar den då nedlagda Baggböle-sågen.

Arboretum Norr

De första planteringarna påbörjades 1981. Arboretum Norr bildades 1975 genom ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Umeå kommun.

Tidigare föreståndare

Start – Carl Gustaf Thøgersen (Grundare)

1987 – Jan G:son Berg

1988 – Sören Källgren

1995 – Per Nihlén

1996 – Elisabeth Öberg

2002 – Bo Nilsson

2008 – Johnny Schimmel (Nuvarande Föreståndare)