Arboretets svampar

Det finns givetvis en uppsjö av svampar av olika slag i arboretet, inte minst för att vi lämnar död ved som ger upphov till lämpliga biotoper för många av de vedlevande arterna. Vår egen kunskap om svamparna som lever här är ganska begränsad men andra entusiaster och mykologer har betydligt bättre koll. Ett exempel på sådana är medlemmarna i Björksoppen Svampförening Västerbotten. Dom har låtit oss ta del av en mindre inventering av vedlevande svampar som upprättades i samband med en exkursion i arboretet under maj 2017, den går att läsa i pdf-format här till höger.

Under 2019 utfördes ytterliggare en svampexkursion i sammarbete med vår vänförening, Arboretum Norrs Vänner.

Svampexkursionen 2019 lockade några av länets främsta naturvärdesinventerare att samlas runt den döda veden i Baggbölearboretet (Foto: Per Asplund)

Galleriet nedanför innehåller några svampbilder från arboretet i Baggböle