Däggdjur

I älven kan man ganska ofta se bävrar simma omkring och deras gnag kan också ses på asparna längs strandkanten.

Bäver, Castor fiber (Foto: Johnny Schimmel)
Bävergnag på Asp, Populus tremula (Foto: Johnny Schimmel)

Förutom bäver finns ett flertal andra däggdjur som rör sig i trakterna. Rådjur, skogshare och åkersork bl.a.. Hermelin är en spännande art som också finns i området, i galleriet nedan finns bilder och en film när en Hermelin erbjuder mig en död Åkersork.

Hermelin, Mustela ermine, erbjuder mig en död Åkersork, Microtus agrestis (Film: Lars Dahlberg)