Däggdjur

I älven kan man ganska ofta se bävrar simma omkring och deras gnag kan också ses på asparna längs strandkanten.

Bäver, Castor fiber (Foto: Johnny Schimmel)
Bävergnag på Asp, Populus tremula (Foto: Johnny Schimmel)

Förutom bäver finns ett flertal andra däggdjur som rör sig i trakterna, en av dessa är Hermelin. I galleriet nedan finns bilder och en film när en Hermelin erbjuder mig en död Åkersork.

Hermelin, Mustela ermine, erbjuder mig en död Åkersork, Microtus agrestis (Film: Lars Dahlberg)

Skogshare, Rådjur, Åkersork osv kan också dyka upp i området. För några år sedan fick vi fladdermusholkar uppsatta i Kvarnängen delen av arboretet och nu i år (2020) har vi fått ytterliggare en holk uppsatt som ska funka som en koloniholk. Fladdermusarter som observerats i området är både vattenfladdermus samt nordfladdermus.