Däggdjur

I älven kan man ganska ofta se bävrar simma omkring och deras gnag kan också ses på asparna längs strandkanten.

Bäver, Castor fiber (Foto: Lars Dahlberg)
Bävergnag på Asp, Populus tremula (Foto: Johnny Schimmel)

Förutom bäver finns ett flertal andra däggdjur som rör sig i trakterna, en av dessa är Hermelin. I galleriet nedan finns bilder och en film när en Hermelin erbjuder mig en död Åkersork.

Hermelin, Mustela ermine, erbjuder mig en död Åkersork, Microtus agrestis (Film: Lars Dahlberg)

Rådjur, Capreolus capreolus, i vinterskogen

Under september 2020 fick vi besök av formgivaren Anita Ekman och forskaren Petter Axelsson. Vi hjälpte dom att hitta en lämplig plats i arboretet för en ny sorts fladdermusholk som Anita tagit fram. Den finns nu uppsatt i Kvarnängen i närheten av våra äldre fladdermusholkar. Dom gamla holkarna har en annan utformning och är mycket mindre så dom lämpar sig inte för en fladdermuskoloni. I de äldre holkarna finns det spår av aktivitet så vi hoppas på inflyttning även i den nya holken. Fladdermusarter som observerats i arboretet är vattenfladdermus och nordfladdermus.

Den nya fladddermusholken för kolonier (Foto: Robin Lundström)
Uppsättning av fladdermusholken vid älven nere i Kvarnängen-delen (Foto: Robin Lundström)