Projekt

LONA-bidraget – Lokala naturvårdssatsningen

Natur­vårdsåtgärder och naturinformation i Arboretum Norr
2018-2020 (läs mer om vårt projekt här).

Statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/

Landsbygsmedel

Skyltning och infrastruktur för ökad tillgänglighet och turism i Arboretum Norr
2020-2025

Projektstöd från Länsstyrelsen Västerbotten inom landsbygdsprogrammet 2018–2020.
Tack vare detta stöd bygger vi och reparerar stigar och trappor och ser över skyltningen i Baggbölearboretet.

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/utveckling-med-bygdemedel.html