Projekt

LONA-bidraget – Lokala naturvårdssatsningen

Natur­vårdsåtgärder och naturinformation i Arboretum Norr
2018-2020

(Läs mer om projektet här)

Statligt bidrag för lokala naturvårdsprojekt.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-naturvardssatsningen/

_________________________________________________________________________

Landsbygdsprogrammet

Skyltning och infrastruktur för ökad tillgänglighet och turism i Arboretum Norr 2020-2023

(Läs mer om projektet här)

Projektstöd från Länsstyrelsen Västerbotten inom landsbygdsprogrammet.

https://jordbruksverket.se/stod/eus-politik-for-jordbruk-och-fiske/landsbygdsprogrammet-2014-2022