Fåglar

Platsen är sedan länge känd bland Umeås fågelskådare som en mycket bra fågellokal, under åren 2000-2015 har inte mindre än 120 olika fågelarter observerats i området (lista på dom finns här nertill). På våren kan man här höra de flesta av de sångare som brukar gästa Umeåtrakten. Bland hackspettarna häckar större och mindre hackspett samt spillkråka i eller i anslutning till arboretet. Även gråspetten är en frekvent gäst och har du riktigt stor tur kan du också få se den sällsynta vitryggiga hackspetten i arboretet, eller åtminstone spåren efter den. På höstarna ser man ofta havsörnar som patrullerar längs älven i jakt på fiskar som blivit innestängda när älvfåran töms.

Vi på Arboretum Norr har fått hjälp av den otroligt fågelkunnige Lars Edenius på SLU i Umeå att utvärdera en lista med fåglar som vi har fått från artportalen. Han har gett arterna en beteckning som anger deras förekomst. Förutom detta har Lars även gett oss tillgång till hans ljudinspelningar av fågelsång från arboretet (hela 47 av arterna, markerade med X i listan nedan). Stort tack Lars!

Klicka här för att komma direkt till alla fågelinspelningar från Baggböle (www.xeno-canto.org).

I förekommande fall visar vi också fågelbilder (för ett tjugotal av arterna, klickbara nertill) tagna ute i Baggbölearboretet.

Förkortningar:
H = Häckar i eller i nära anslutning till arboretet
h = Häckar i omgivningarna
T = Tillfällig

# Art Förekomst Ljudinspelning
1 Backsvala h
2 Bergfink H X
3 Björktrast H X
4 Blåmes H X
5 Bofink H X
6 Buskskvätta h
7 Busksångare T
8 Domherre H X
9 Drillsnäppa H X
10 Dubbeltrast h X
11 Duvhök h
12 Dvärgbeckasin T
13 Dvärgmås T
14 Fiskgjuse h
15 Fiskmås h
16 Fisktärna H
17 Forsärla h X
18 Gluttsnäppa T
19 Gransångare H X
20 Grå flugsnappare H X
21 Gråsiska T
22 Gråspett H X
23 Gråtrut h
24 Gräsand H
25 Grönbena T
26 Grönfink H X
27 Grönsiska H
28 Grönsångare H X
29 Gulsparv H X
30 Gulärla h
31 Gärdsmyg H X
32 Gök H
33 Göktyta H X
34 Havstrut T
35 Havsörn T
36 Hornuggla h
37 Hussvala H
38 Härmsångare H X
39 Järnsparv H X
40 Järpe H X
41 Kaja H X
42 Kanadagås T
43 Knipa H
44 Koltrast H X
45 Korp h
46 Kricka h X
47 Kråka H X
48 Kungsfågel H
49 Kungsörn T
50 Kärrsångare T
51 Ladusvala H
52 Lundsångare T
53 Lövsångare H
54 Mindre flugsnappare T
55 Mindre hackspett H X
56 Mindre korsnäbb h
57 Morkulla H
58 Näktergal T
59 Nötkråka h
60 Nötskrika
61 Nötväcka H X
62 Ormvråk h
63 Ortolansparv T
64 Pilfink H X
65 Pärluggla h
66 Ringduva H
67 Ringtrast T X
68 Rosenfink H X
69 Rödhake H X
70 Rödstjärt H
71 Rödvingetrast H X
72 Sidensvans T X
73 Silltrut T
74 Silvertärna h
75 Skata H
76 Skogsduva T
77 Skogssnäppa h
78 Skrattmås h
79 Småskrake H
80 Sparvhök H
81 Sparvuggla
82 Spillkråka H X
83 Stare H X
84 Stenfalk T
85 Stenknäck H X
86 Stenskvätta h
87 Stjärtmes H X
88 Storskarv
89 Storskrake H X
90 Storspov h X
91 Strömstare T
92 Större hackspett H X
93 Större korsnäbb h
94 Svarthakedopping T
95 Svarthätta H X
96 Svartmes H X
97 Svartvit flugsnappare H X
98 Sånglärka h
99 Sångsvan T X
100 Sädesärla H
101 Sädgås T
102 Sävsparv H
103 Sävsångare T
104 Talgoxe H X
105 Taltrast H X
106 Tornfalk h
107 Tornseglare h
108 Trana T X
109 Tretåig hackspett h
110 Trädgårdssångare H X
111 Trädkrypare H
112 Trädpiplärka H
113 Törnsångare H X
114 Varfågel T
115 Videsparv T
116 Vigg T
117 Vinterhämpling T
118 Vitryggig hackspett
119 Ängspiplärka h
120 Ärtsångare H