Ryggradslösa djur

Ryggradlösa djur eller evertebrater som de också kallas är en enorm djurgrupp som man räknar med utgör ca 97% av världens alla djur. Framförallt består denna djurgrupp av insekter, spindeldjur och kräftdjur.

I större delen av arboretet (undantaget Kvarnängen och Japanska trädgården) försöker vi genom vår skötsel skapa en naturskogsliknande miljö. Det innebär t.ex. att vi lämnar, och i stor omfattning också försöker nyskapa, död ved i bestånden. Detta gynnar framförallt den lägre faunan och ett nyligen publicerat examensarbete vid SLU visade att arboretet innehåller mängder av mer eller mindre sällsynta insektsarter (till höger finns en länk till Marja Fors exjobb, en artikel i Skörvnöpparn av Marja Fors och Roger B Petterson samt en lista över andra observerade ryggradslösa djur i arboretet.

Här under i fotogalleriet kan du se bilder av ett urval ryggradslösa djur tagna i Arboretet i Baggböle.