Sibiriens stigar

Sibiriens stigar

Sibiriens stigar

Detta är en vildvuxen och kuperad del av arboretet som enligt de tidigare föreståndarna, Bo Nilsson och Elisbeth Öberg, starkt påminner om landskapet i Kamtjatka. Båda två har varit där och i andra delar av Östra Ryssland på fröresor och flertalet av dom planterade träden och buskarna härstammar från frön insamlade på dessa expiditioner.

Här kan man man vandra längs de vindlande stigarna och låta sig fascineras av den stora mängden död ved och den gynnsamma inverkan  detta har på förekomsten av vedsvampar, insekter och fåglar. Denna del av Sibirien ligger i en brant och relativt svårtillgänglig sydsluttning. Detta ger bördiga förhållanden och ett bra lokalklimat men gör också att t.ex. planteringsarbete blir svårt och arbetsamt. Dessutom bör man som besökare här vara rörlig och ha god kondition.

Goran Sjoberg 1

En kort paus vid utsiktsplatån i sibirien under en guidning