Hemlockknallen

OLYMPUS DIGITAL CAMERAArboretets äldsta träd ”gamla hemlocken” har fått ge namn åt denna plats. Det är en 93-årig (2019) Bergshemlock, Tsuga mertensiana, som var 50 år gammal och en meter hög när den anlände till arboretet i början av 1980-talet. Berghemlock är ett barrträd som kan bli 30-40 m högt. Ofta antar den buskform. Barken är mörkt gråaktig till rödbrun. Barren, som normalt blir 10-25 mm långa och gråvita, sitter i knippen från skotten.

Det normala utbredningsområdet för berghemlock är nordvästligaste Nordamerika från British Columbia och Alaska söderut efter kusten ner till Kalifornien på höga höjder (upp till 3000 m).

Berghemlock återfinns vanligen på kalla, snöiga, alpina eller subalpina platser. Den växer långsamt och man har funnit exemplar mer än 800 år gamla. Berghemlock växer på flesta jordar men föredrar organiska jordar med lågt ph-värde. Exemplaret i arboretet kommer från försöksplanteringen på fjället Avardo i Jämtland. Här växer hemlock tillsammans med b.la Douglasgran, Pseudotsuga menziesii, Kanadalärk, Larix laricina, och Stickgran, Picea pungens.