Ockrabäcken

P1030787Ockra är ett samlingsnamn för ett antal järnföreningar, oxider och hydroxider. Mängden järn och typen av lera bestämmer kulören som är allt från gult, rött till brunt. Våran bäck i arboretet är orangeaktig i färgen. Bäcken utgör gränsen mellan Västra och Östra Nordamerika och det finns en träspång som gör över den. I området runt bäcken finns ett antal träd och buskar planterade. Det handlar bl.a. om Hemlock Tsuga canadensis som stundom anses som världens skuggtåligaste träd, Jättethuja Thuja plicata, Svanskrusbär Ribes lacustre, Douglashagtorn Crataegus douglasii, Bärhäggmispel, Amelanchier alnifolia och Kungsspirea Spiraea × watsoniana (S. douglasii × splendens).

 

2-vinter