Drillsnäppa

Länk till Ljudinspelning

Drillsnäppa, Actitis hypoleucos (Foto: Lars Dahlberg)