Spillkråka

Länk till Ljudinspelning

Spillkråka, Dryocopus martius (Foto: Lars Dahlberg)