Svartvit flugsnappare

Länk till Ljudinspelningar

Svartvit flugsnappare, Ficedula hypoleuca (Foto: Lars Dahlberg)