Dammen

Utsikt over dammen och Apellunden på försommaren.

Vintern 1993/94 schaktades delar av en gammal timmerflottningskanal ur och omvandlades till en avlång damm. Runt dammen har planterats ett antal arter med tonvikt på vacker blomning, till exemel skapades “Apellunden” med flera asiatiska aplar (Malus spp.) i nordöstra änden av dammen. Runt dammen planterades också successivt träd med anknytning till vatten, så som olika sorters pilar och klibbal. I vattenlinjen har svärdslilja planterats.

Malus sargentii i Apellunden i full blomning .

“Röda bänken” runt en gammal rönn på södra sidan av dammen. Till vänster i bilden en amerikansk alm (Ulmus americana) från Visconsin i USA. Till höger en stor klibbal (Alnus glutinosa) från Skelleftehamn och en mindre svartask (Fraxinus nigra) från Kanada.

Tyvärr har vattenspegeln mer och mer tagits over av vegetation under de senaste åren och ett av våra kommande project med hög prioritet är att försöka gräva ur eller på annat sätt öka vattendjupet i dammen.

Nattgammal is på dammen genom bladverket av en oxel (Sorbus intermedia)