Arboretets fauna

Arboretet i Baggböle kan även bjuda våra besökare på många spännande möten med vilda djur. Både lax och havsöring vandrar upp i älven och kan ofta beses när de hoppande försöker passera Baggböleforsen. I älven kan man även ganska ofta se bävrar simma omkring och deras gnag kan också ses på asparna i strandkanten. Förutom bäver finns ett flertal andra däggdjur som rör sig i trakterna (lista över däggdjur finns till höger). Av kräldjuren kan man få se både kopparödla och skogsödla i området.

Se hur våra sommararbetare försöker rädda en lax som blivit instängd

I större delen av arboretet (undantaget Kvarnängen och Japanska trädgården) försöker vi genom vår skötsel skapa en naturskogsliknande miljö. Det innebär t.ex. att vi lämnar, och i stor omfattning också försöker nyskapa, död ved i bestånden. Detta gynnar framförallt den lägre faunan och ett nyligen publicerat examensarbete vid SLU visade att arboretet innehåller mängder av mer eller mindre sällsynta insektsarter (till höger finns en länk till Marja Fors exjobb, en artikel i Skörvnöpparn av Marja Fors och Roger B Petterson samt en lista över andra observerade ryggradslösa djur i arboretet.