Arter i Campus Arboretet

I Campusarboretet finns ca 400 träd och buskar utplanterade. Det allra flesta är arter som naturligt växer längre söderut eller som förekommer på andra delar av norra halvklotet men även träd som växer i regionen naturligt finns representerade här.

De första planteringarna gjordes i slutet på 1970-talet och på ca 40 år har dessa träd vuxit sig ganska stora. Dessa planteringar bestod till största del av barrträd, samma arter som prövades i arboretet i Baggböle. Här finns därför storväxta exemplar av b.la balsamgran (Abies balsamea), purpurgran (Abies amabilis), serbgran (Picea omorika), och kanadalärk (Larix laricina).

Trädintresserade studenter i Dendrologiska Föreningen inom Skogshögskolans studentkår, har sedan fyllt på samlingarna med mängder av plantor under årens lopp. Det roligaste med dessa planteringar är att man helt oblygt har testat mycket som enligt tidigare känd kunskap inte borde ha en chans att klara sig i Umeå, vilket har gjort att samlingarna idag innehåller några träd som i vissa fall är de enda av sitt slag i Umeå och i hela norra Sverige.

Barrträd som bör nämnas från dessa planteringar är b.la. jättethuja (Thuja plicata), nutkacypress (Cupressus nootkatensis) och prinslärk (Larix gmelinii var. principis-rupprechtii).

Bland lövträden så finns t.ex. alla i Sverige förekommande alm-arter växande här. Att skogsalm (Ulmus glabra) kan växa här är kanske inte så märkvärdigt men att både lundalm (Ulmus minor) och vresalm (Ulmus laevis) t.o.m. har en kraftig tillväxt här är mer uppseendeväckande. Lundalmen finns på Öland och Gotland medans vresalmen bara finns på Öland, alltså växtzon 1, till skillnad från Umeå som är zon 5.

Andra lövträd som bör uppmärksammas ur samlingen är; turkhassel (Corylus colurna), praktrönn (Sorbus decora), takeshimakörsbär (Prunus takesimensis) och kamtjatkabjörk (Betula ermanii).

Nyaste tillskotten i arboretet är b.la. katsura (Cercidiphyllum japonicum) och storbladig katsura (Cercidiphyllum magnificum) som vi har flyttat från närliggande stadsdelen Ålidhem, en stor svarttall (Pinus nigra) och 10 olika sorter av gamla norrländska rosor för vilka vi kommer att vara lokalt genbanksarkiv på uppdrag av Nationella genbanken i Alnarp.