Småskrake

Småskrake, Mergus serrator (Foto: Lars Dahlberg)