Älvstigen

2013-09-21

I strandkanten har vi planterat träd och buskar som förhoppningsvis kan tåla de sällsynta översvämningar som någon enstaka gång har höjt älven ända upp till själva stigen. T.ex. hittar man här havtorn (Hippophae rhamnoides) och olika alar som flikbladig gråal (Alnus incana ‘Laciniata’) och japansk buskal (Alnus maximowiczii).

Älvstigen i Kvarnängen startar från Rosariet, löper längs kanalen som en gång i tiden ledde in vattnet i kraftverkets turbinhus och kommer fram mellan Dammen och Tvätthällsstugan. Stigen är alls inte ny, människor har alltid tyckt om att röra sig utefter vattnet och spontana stigar fanns nog här redan innan arboretet kom till. Men under de senaste åren har vi lagt ner mycket jobb på att röja upp längs strandkanten för att öka framkomligheten och förbättra utsikten ut över älven. Det var dock först när fick för oss att sätta upp hängmattor utefter stigen under somrarna, som den blev riktigt populär och efterfrågad bland våra besökare.

Sen höst vid älvstigen. I motljuset syns murarna som kom till i samband med att Umeälvens andra vattenkraftverk uppfördes på platsen 1916.

Den senast byggda stigen i Kvarnängen är ”Tvärsstigen” som ansluter mitt på Älvstigen och erbjuder en genväg bort till sydöstra änden av Dammen. På bilden syns också en av många självföryngrade näverhäggar (Prunus maackii) som är vanligt förekommande här.